سایت رسمی گروه مشاوره ی توسعه و طراحی تجاری DABD Group، ارائه دهنده ی خدمات مهاجرت و تبلیغات

سوالات متداول

خیر، وکلا و شرکت های مهاجرتی فقط حق الوکاله خود و هزینه های اداری، اجرایی خدمات خود را دریافت می کنند و سرمایه ی سرمایگذاران و سایر متقاضیان مهاجرت متعلق به خود ایشان هست.