انواع ویزا و اقامت در عمان

  ویزای کاری ویزای کاری به درخواست و با مسئولیت کارفرما به یک فرد خارجی اعطا می شود که برای کار به عمان می آید. مجوز کار از وزارت نیروی انسانی ضروریست، مگر اینکه فرد خارجی توسط سازمانی دولتی دعوت شده باشد. ویزای کاری برای اقامت 2 ساله در کشور از تاریخ مهر روی گذرنامه …

انواع ویزا و اقامت در عمان ادامه »