سایت رسمی گروه مشاوره ی توسعه و طراحی تجاری DABD Group، ارائه دهنده ی خدمات مهاجرت و تبلیغات

الگوریتم فرم هوشمند تحصیلی

  مهارت زبان و تمکن مالی


  بلهخیر منحصرا به دنبال بورسیه می گردم.

  تبریک می گوییم شما به احتمال خیلی زیاد امکان تحصیل در خار ج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را
  دارید بدون معطلی نوع مدرک تحصیلی خودتان را مشخص کنید یا فورا با مشاوران ما تماس بگیرید تا اطالعات دقیق تر دریافت کنید.
  تبریک می گوییم شما احتمال امکان تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را دارید نوع
  مدرک تحصیلی خودتان را مشخص کنید تا اطالعات دقیق تر دریافت کنید و در صورت واجد شرایط بودن با مشاوران ما تماس بگیرید.

  بلهخیر منحصرا به دنبال بورسیه می گردم.

  تبریک می گوییم شما احتمال امکان تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را دارید نوع
  مدرک تحصیلی خودتان را مشخص کنید تا اطلاعات دقیق تر دریافت کنید.
  .احتمال امکان تحصیل در خارج از کشور برای شما بسیار کم هست. لطفا مدارک خود را ارتقا دهید یا طرح های دیگر ما را انتخاب کنید

  بلهخیر

  تبریک می گوییم شما احتمال امکان تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را دارید. لطفا با
  مشاوران ما تماس بگیرید.

  بلهخیر

  .شما به احتمال کمی امکان تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را دارید. لطفا با مشاوران
  ما تماس بگیرید همچنین به شما توصیه میکنیم طرح های دیگر مهاجرتی ما از جمله کاری و سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

  بلهخیر

  .در صورت تمایل جهت اطلاع از فرصتهای مهاجرتی خود از طریق سرمایه گذاری لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید

  متاسفانه احتمال امکان مهاجرت تحصیلی و کاری و سرمایه گذاری برای شما تقریبا وجود ندارد لطفا مدارک خود را ارتقا داده و دوباره به
  سایت ما مراجعه بفرمایید.

  بلهخیر

  تبریک می گوییم شما ا حتماال امکان تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را دارید. لطفا
  هرچی سریعتر با مشاوران ما تماس بگیرید.

  بلهخیر

  شما به احتمال کمی امکان تحصیل در خارج از کشور و مهاجرت تحصیلی و ساختن آینده ای درخشان برای خودتان را دارید. لطفا با مشاوران
  ما تماس بگیرید همچنین به شما توصیه میکنیم طرح های دیگر مهاجرتی ما از جمله کاری و سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

  بلهخیر

  .تبریک می گوییم. امکان مهاجرت سرمایه گذاری برای شما وجود دارد. لطفا هرچه سریع تر با مشاوران ما تماس بگیرید

  چنانچه حرفه خاص و یا تخصصی دارید لطفا در فرم زیر شرح دهید. مشاران ما آن را بررسی کرده و در صورت امکان مهاجرت برای
  شما با شما تماس خواهند گر فت. )داخل فرم اطلاعات تماس متقاضی دریافت شود (
  ارزیابی تحصیلی

  آلمانفرانسهایسلندنروژاتریشبلژیکیونان


  کاناداکشورهای شرق اروپاروسیههمسایگان ایراناسترالیانیوزیلند و اقیانوسیهکشورهای آسیاییآمریکای جنوبیآفریقای جنوبی

  مدرک کارشناسی چهارساله مورد تایید وزارت علوم, به غیر از مدارک دانشگاه آزاد اسلامیدیپلم تحصیلات متوسطه چهارساله – بعد از 1378دیپلم تحصیلات متوسطه سه ساله - قبل از سال 1373

  فقط تحصیلات متوسطه سه ساله داریدتحصیلات پیش دانشگاهی دارید قبل از سال 1390تحصیلات پیش دانشگاهی دارید بعد از سال 1390مدرک کارشناسی چهارساله از دانشگاه آزاد اسلامی دارید قبل از سال 1392مدرک کارشناسی چهارساله از دانشگاه آزاد اسلامی دارید بعد از سال 1393مدرک کاردانی از دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه سراسری یا سایر دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم دارید

  .پذیرش برای تحصیل آکادمیک در آلمان متاسفانه بدون مدرک دیگر تحصیلی بیشتر برای شما امکان پذیر نیست! لطفا طرحهای دیگر ما را
  انتخاب کنید و یا مدارک خود را افزایش دهید

  خیر. تنها مدرک پیش دانشگاهی صادر شده قبل از سال 1390 دارمبله در کنکور سراسری شرکت کرده ام و مجاز به انتخاب رشته شده ام

  پذیرش برای تحصیل آکادمیک در آلمان متاسفانه بدون مدرک دیگر تحصیلی بیشتر برای شما امکان پذیر نیست! لطفا طرحهای دیگر ما را
  انتخاب کنید و یا مدارک خود را افزایش دهید

  خیر. پس از قبولی در کنکور سراسری تحصیلات دیگری نداشته ام.یک سال و یا بیشتر در دانشگاه تحصیل کرده ام

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش در رشته های مرتبط به دبیرستان و پیش دانشگاهی برای دوره ی کالج و یا آزمون ورودی
  ارزشیابی مهارتهای تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستید. در صورت تمایل با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم و محدود در دانشگاههای آلمان هستید در مقطع کارشناسی در رشته های مرتبط به
  لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید. تحصیلات شما در دانشگاه یا دبیرستان و پیش دانشگاهی. در دبیرستان و پیش دانشگاهی. صورت تمایل

  بالاتر از 15پایین تر از 15

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش در رشته های مشخصی برای دوره ی کالج و یا آزمون ورودی ارزشیابی مهارتهای
  تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستید. در صورت تمایل با مشاوران ما تماس بگیرید.

  پذیرش برای تحصیل آکادمیک در آلمان متاسفانه بدون مدرک دیگر تحصیلی بیشتر برای شما امکان پذیر نیست! لطفا طرحهای دیگر ما
  را انتخاب کنید و یا مدارک خود را افزایش دهید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم و محدود در دانشگاههای آلمان هستید در رشته های مرتبط به تحصیالت شما در
  مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم در دانشگاههای آلمان هستید در هر رشته ای در مقطع کارشن اسی و یا رشته های
  مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  معدل هر سه مقطع بالاتر از 15فقط معدل دبیرستان و پیش دانشگاهی بالاتر از 15فقط معدل کاردانی بالاتر از 15 و یا هیچ کدام بالاتر 15 نیستند

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم و محدود در دانشگاههای آلمان هستید در رشته های مرتبط به تحصیالت شما در
  دبیرستان و یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم و محدود در دانشگاههای آلمان هستید در رشته های مرتبط به تحصیالت شما در
  دبیرستان و یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش در رشته های مشخصی برای دوره ی کالج و یا آزمون ورودی ارزشیابی مهارتهای تحصیلی
  جهت ورود به دانشگاه هستید. در صورت تمایل با مشاوران ما تماس بگیرید.

  .خیر فقط مدرک تحصیلات متوسطه چهارساله بعد از سال 1378 دارمبله در آزمون سراسری شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اممدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده قبل از سال 1392 دارممدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده بعد از سال 1393 دارممدرک کاردانی از دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم دارم و هرگز در کنکور سراسری مجاز نشده ام

  پذیرش برای تحصیل آکادمیک در آلمان متاسفانه بدون مدرک دیگر تحصیلی بیشتر برای شما امکان پذی ر نیست! لطفا طرحهای دیگر ما را
  انتخاب کنید و یا مدارک خود را افزایش دهید

  خیر. پس از قبولی در کنکور سراسری تحصیلات دیگری نداشته امیک سال و یا تا مقطع کاردانی در دانشگاه تحصیل کرده اممدرک کارشناسی چهارساله از دانشگاه آزاد اسلامی دارم

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش در رشته های مشخصی برای دوره ی کالج و یا آزمون ورودی ارزشیابی مهارتهای
  تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستید. در صورت تمایل با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم و محدود در دانشگاههای آلمان هستید در مقطع کارشناسی در رشته های مرتبط به
  تحصیلات شما در
  دبیرستان و یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم در دانشگاههای آلمان هستید در هر رشته ای در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی
  ارشد. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش مستقیم در دانشگاههای آلمان هستید در هر رشته ای در مقطع کارشناسی و یا رشته های
  مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد. در صورت تمایل لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

  با این سابقه ی تحصیلی شما مجاز به پذیرش در رشته های مشخصی مرتبط به رشته ی شما در دبیرستان و پیش دانشگاهی برای دوره ی
  کالج و یا آزمون ورودی ارزشیابی مهارتهای تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستید. د ر صورت تمایل با مشاوران ما تماس بگیرید.

  پذیرش برای تحصیل آکادمیک در آلمان متاسفانه بدون مدرک دیگر تحصیلی بیشتر برای شما امکان پذی ر نیست! لطفا طرحهای دیگر ما را
  انتخاب کنید و یا مدارک خود را افزایش دهید