سایت رسمی گروه مشاوره ی توسعه و طراحی تجاری DABD Group، ارائه دهنده ی خدمات مهاجرت و تبلیغات

ثبت شرکت در آلمان

بررسی تخصصی راه های مختلف برای ثبت شرکت در کشور آلمان

شرکت با مسئولیت محدود

ویژگی ها
شرکت مسئولیت محدود در آلمان، رایج ترین شکل قانونی برای شرکت ها است. این نوع شرکت از انعطاف پذیری بالا برخوردار است و تعهدات نسبتاً کمی را در برمی گیرد . یک شرکت مسئولیت محدود، مشمول مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات اضافه و مالیات تجاری می شود.

سرمایه سهمی

حداقل سرمایه سهمی لازم برای تاسیس یک شرکت مسئولیت محدود 25000 یورو می باشد (این مبلغ می تواند از مشارکت های غیرنقدی نیز تشکیل شود). در زمان ثبت، دست کم نیمی از حداقل سرمایه (یعنی 12500 یورو) باید به نحوی حقیقی و قابل تأیید در یک حساب بانکی باشد.

روند تشکیل
روند تشکیل یک شرکت مسئولیت محدود پیچیدگی خاصی ندارد، صاحبان سرمایه که موسس شرکت هستند در حضور یک سردفتر اسناد رسمی، سند تاسیس شرکت و اساسنامه شرکت را تنظیم و امضا می کنند.
برای تاسیس شرکتی متعارف به منظور کاستن از پیچیدگی ها، یک نوع اساسنامه شرکت برای شرکت های مسئولیت محدود در نظر گرفته شده است (برای راه اندازی شرکتی با اشتراک نقدی حداکثر سه سهامدار و یک مدیر عامل). این اساسنامه ها نیز باید محضری شوند اما با هزینه کمتر.
به علاوه، اسناد نمونه توسط اتاق های بازرگانی و صنعتی ارایه می شوند.
در حالت ایده آل، زمان لازم برای تاسیس شرکت مسئولیت محدود دو تا سه هفته است. برای تشکیل یک شرکت مسئولیت محدود استاندارد، کل هزینه های تخمینی حدود 700 تا 800 یورو می شود، به علاوه هزینه های مشاور حقوقی در صورتی که یک وکیل برای تنظیم اساسنامه استخدام شود.

مدیریت
یک شرکت مسئولیت محدود توسط مدیر عامل آن اداره می شود و مدیرعامل نماینده قانونی شرکت می باشد. شرکت باید حداقل یک مدیر عامل داشته باشد (لزومی ندارد مدیر عامل سهامدار باشد یا مقیم آلمان باشد). سهامداران با صدور دستورات لازم الاجرا یا جهت دهی به مدیران عامل، می توانند تأثیر مستقیمی بر مدیریت شرکت مسئولیت محدود داشته باشند.

ثبت شرکت
یک شرکت مسئولیت محدود، برای آنکه معتبر باشد باید به ثبت تجاری برسد. تمامی مدیران عامل باید درخواست نامه ثبت تجاری شرکت را در حضور یک سردفتر امضا کنند.
پس از آنکه شرکت به ثبت تجاری رسید، به یک نهاد حقوقی/قانونی تبدیل می شود. سپس، شرکت باید در دفتر تجارت محلی به ثبت برسد.

 

ثبت شرکت کارآفرینی با مسئولیت محدود

شرکت کارآفرینی با مسئولیت محدود، یک شکل قانونی جداگانه از شرکت نیست، بلکه یک شرکت مسئولیت محدود است که حداقل سرمایه آن کمتر از 25000 یورو می باشد و مستلزم اشتراک نقدی است. به عبارتی، می توان تنها با 100 یورو سرمایه در آلمان شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرد.
برای جبران فقدان سرمایه اولیه، شرکت موظف است یک چهارم سود سالانه خود را اندوخته کند تا زمانی که حداقل سرمایه سهامدار یک شرکت معمولی مسئولیت محدود را کسب کند. سرمایه اندوخته شده را می توان به سرمایه سهمی بدل کرد و شرکت کارآفرینی با مسئولیت محدود به یک شرکت استاندارد مسئولیت محدود تبدیل می شود.
برای تاسیس شرکت کارآفرینی متعارف و به منظور کاستن از پیچیدگی ها، یک نوع اساسنامه آماده در نظر گرفته شده است. این اساسنامه ها نیز باید محضری شوند اما با هزینه کمتر. بدین ترتیب هزینه تاسیس یک شرکت کارآفرینی مسئولیت محدود تا حدود 300 یورو کاهش پیدا می کند.
به جز مقررات خاصی که اشاره شده، شرکت کارآفرینی مسئولیت محدود – طبق قانون – به طور كل همان حقوق و وظایف شرکت مسئولیت محدود معمول را دارد.

 

ثبت شرکت سهامی

ویژگی ها
یک شرکت سهامی به طور کلی در بین شرکای تجاری از محبوبیت بالایی برخوردار است. با اینحال، هزینه و مقررات اداری برای تاسیس شرکت سهامی نسبتا بالاست، و شرکت سهامی در امور بازرگانی روزانه ملزم به وظایف سازمانی گسترده ایست. یک شرکت سهامی، مشمول مالیات بر درآمد، مالیات اضافه و مالیات تجاری می شود.


الزامات تاسیس شرکت
در اصل، هر شخصی می تواند یک شرکت سهامی تاسیس کند. به طور کلی برای تاسیس شرکت سهامی، دو اصل را باید در نظر گرفت. نخست، یک شرکت سهامی باید حداقل دارای 50000 یورو سرمایه سهمی باشد (سهامداران موسس متعهد به پرداخت این مبلغ هستند) و اساسنامه های شرکت می بایست توسط دفتردار اسناد رسمی تایید شوند. توصیه می شود برای تنظیم اساسنامه های شرکت از مشاوره حقوقی کمک گرفته شود.


انتصاب مدیریت
سهامداران موسس، اولین حسابرس و هیئت نظارتی را منصوب می کنند، که به نوبه خود اولین هیات مدیره را منصوب می کند. انتصاب اولین حسابرس و هیئت نظارت باید ثبت محضری/دفتری شود.
سهامداران موسس همچنین باید گزارش تاسیس شرکت را با ذکر جزییات مربوط به تاسیس شرکت سهامی آماده کنند. هیئت نظارت و مدیریت موظفند این گزارش را بررسی کنند.
شرکت سهامی توسط هیئت مدیره اداره می شود. نه هیئت نظارت و نه سهامدارن هیچکدام تاثیر مستقیمی بر هیئت مدیره ندارند.


ثبت شرکت
شرکت سهامی با ثبت در اداره ثبت تجاری شکل می گیرد. درخواست نامه باید در حضور سردفتر اسناد رسمی به امضای سهامداران موسس، اعضای هیئت نظارت و هیئت مدیره برسد. سپس، شرکت باید در دفتر تجارت محلی به ثبت برسد.

 

 

شرکت همکاری محدود به سهام

ویژگی ها
شرکت همکاری محدود به سهام، ترکیبی از ساختار شرکت سهامی و شرکت مسئولیت محدود است. در این شرکت، الزام کارآفرینی و جایگاه شخصی سهامداران با مسئولیت فردی (شرکای عمومی) به عملکرد شرکت سهامی به عنوان شرکت عمومی و منبع سرمایه پیوند می خورد. شرکت همکاری محدود به سهام را می توان به عنوان یک شرکت سهامی تعریف کرد که به جای هیئت مدیره، سهامدارانش (شرکای عمومی) مسئولیت فردی دارند.
این نوع شرکت در آلمان چندان رایج نیست. این نوع شرکت، مشمول مالیات بر درآمد، مالیات اضافه و مالیات تجاری می شود.


مسئولیت های شرکا
این شرکت می تواند تعداد نامحدودی سرمایه گذار داشته باشد (صاحبان سهام محدود) و زمانی که این سرمایه گذاران سهم سرمایه ای را که متعهد شده اند، بپردازند، مسئولیت ایشان محدود می شود. حداقل سرمایه سهمی برای این شرکت در مجموع 50000 یورو می باشد. صاحبان سهام کم و بیش از همان حقوقی برخوردار می شوند که سهامدارن در یک شرکت سهامی. حداقل یکی از شرکای این شرکت باید بی هیچ محدودیتی مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت باشد.


ثبت شرکت
این شرکت باید در اداره ثبت تجاری و سپس اداره تجارت محلی ثبت گردد.

ثبت شرکت مشارکتی

مهمترین ویژگی شرکت های مشارکتی، تعهد شخصی شرکا به تلاش های کاریشان در شراکت است. هر مشارکتی دست کم نیازمند دو شریک است. در آلمان سه نوع عمده شرکت مشارکتی وجود دارد.

 
 •  مشارکت قانون مدنی
 •  مشارکت تجاری عمومی
 •  مشارکت محدود
 •  شرکت مسئولیت محدود و مشارکت محدود

تفاوت عمده آنها در مسئولیت شرکا و مقررات لازم برای ثبت است.
یک شرکت مشارکتی نوع خاصی از مشارکت است که برای انجام فعالیت های مستقل حرفه ای مشترک ایجاد شده است، مانند فعالیت های معماری. در صفحات بعدی در مورد این نوع شرکت توضیحی داده نشده است. اگر در مورد تاسیس شرکت مشارکتی سوالی داشتید می توانید با ما تماس بگیرید. اطلاعات تماس در لینک سمت راست ارایه شده است.

ویژگی های اصلی
برخلاف دیگر شرکت ها، شرکت های مشارکتی نهاد های مستقل قانونی/حقوقی نیستند بلکه از گروهی از افراد تشکیل شده اند. در مشارکت، شرکا به صورت فردی در قبال تعهدات شرکت مسئولیت دارند (از جمله دارایی های خصوصی) و برای شرکت اقدام می کنند. حدود مسئولیت برای شرکای فردی تنها تا حد خاصی امکان پذیر است.
هیچ حداقل سرمایه سهمی نیاز نیست، و تعهدات حسابداری و الزامات انتشار کمتر از دیگر شرکت هاست.

 

تاسیس شرکت مشارکتی

تاسیس شرکت مشارکتی آسان است و تنها با چند گام تکمیل می شود. دست کم دو شریک برای تاسیس شرکت نیاز است. به حداقل سرمایه سهمی نیازی نیست. شرکا می توانند مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند.
بسته به نوع شرکت، ثبت در اداره ثبت تجاری ضروریست. تمامی شرکا درخواست نامه ها را امضا می کنند و درخواست نامه ها در یک دفتر اسناد رسمی آلمانی در قالب الکترونیک و تایید شده ثبت می شوند. اگر شرکت فعالیت تجاری انجام دهد، دفتر تجارت باید از آن مطلع شود.

مالیات در شرکت مشارکتی

شرکت مشارکتی خود به تنهایی مشمول مالیات نیست (درست شبیه دیگر شرکت ها) اما شرکای فردی باید مالیات بپردازند. سود مشمول مالیات بسته به سطح شرکت تعیین می شود و مطابق سهام شرکا بین ایشان تقسیم می شود. شرکت مشارکتی خودش به تنهایی فقط مشمول مالیات تجاری است.
انواع مختلف شرکت های مشارکتی در درجه اول از لحاظ بدهی های مشروط شرکا و شرایط لازم ثبت شرکت با یکدیگر فرق می کنند.
متوسط بار مالیاتی شرکتها کمتر از 30 درصد است. در برخی از مناطق آلمان، به دلیل نرخ متغیر محلی مالیات تجاری زیر 23 درصد است. نرخ مالیاتی که شرکای یک شرکت مشارکتی مشمول پرداخت آن هستند را می توان به صورت اختیاری با نرخ مالیات شرکت ها تنظیم کرد.

مشارکت قانون مدنی

مشارکت قانون مدنی را می توان گروهی از افراد یا موسسات تعریف کرد کهبرای دستیابی به یک هدف قراردادی مشترک با یکدیگر متحد شده اند. این نوع مشارکت برای شرکت های نوپا (استارت آپ) مناسب است که با همکاری و مساعدت دیگران یک ایده تجاری را راه اندازی کرده اند.
تاسیس این نوع شرکت بسیار آسان است. حداقل دو شریک باید در مورد تاسیس شرکت به توافق برسند و یک قرارداد همکاری منعقد کنند. توصیه می شود توافق نامه همکاری به صورت کتبی باشد، اما اجباری نیست. شرکا در قبال بدهی های شرکت به طور مشترک با دارایی های خصوصی خود مسئول هستند. اگر این شرکت، در قالب اقدامی تجاری دست به داد و ستد بزند، باید در دفتر تجارت محلی ثبت شود. اما لازم نیست در اداره ثبت تجاری ثبت شود. شرکت مشارکت مدنی تنها مجاز به “داد و ستد های تجاری کوچک” است. به محض اینکه از جنبه گردش مالی سالانه، منابع سرمایه و تعداد کل کارمندان از آستانه مشخصی عبور کند یا از حسابداری تجاری استفاده کند، این شرکت یک بنگاه تجاری محسوب می شود و باید در اداره ثبت تجاری ثبت شود و به طور خودکار به یک شرکت تجاری عمومی تبدیل می شود.

مشارکت تجاری عمومی

مشارکت تجاری عمومی قالب رایج و مرسوم برای موسسات کوچک و متوسط است. ساختار این شرکت مطابق با
مشارکت قانون مدنی است. هر مشارکت قانون مدنی که یک موسسه تجاری را اداره می کند (یک موسسه تجاری از هر نوع یا اندازه ای نیازمند آنست که اقدامات تجاری به روشی تجاری تنظیم شود) به طور خودکار از شرایط مشارکت تجاری عمومی برخوردار است. در مشارکت تجاری عمومی، مقررات حسابداری دقیق تر و سخت گیرانه تر از مشارکت قانون مدنی است.
برای تاسیس شرکت تجاری عمومی، دو یا چند شریک باید یک قرارداد همکاری منعقد کنند. توصیه می شود قرارداد همکاری به صورت کتبی منعقد شود. همه شرکا به صورت مشترک و جداگانه در قبال بدهی ها و تعهدات شرکت تجاری عمومی مسئول هستند.
این شرکت باید در اداره ثبت تجاری و سپس اداره تجارت محلی ثبت گردد. تمامی شرکا باید درخواست ثبت تجاری را انجام دهند و در دفاتر اسناد رسمی تأیید و ثبت شود. مجموع هزینه های ثبت شرکت متفاوت است، اما به طور کلی می توان هزینه تقریبی را 400 یورو پیش بینی کرد.

 

مشارکت محدود

مشارکت محدود یک شکل قانونی مرتبط با شرکت تجاری عمومی است، با این اختیار که می توان مسئولیت برخی از شرکا را محدود کرد. این شکل قانونی برای شرکتهای سایز متوسط که به دنبال سرمایه اولیه بیشتری هستند اما مایلند مسئولیت فردی را محدود کنند مناسب است.
حداقل یکی از شرکا، شریک عمومی، باید شخصا مسئولیت بدون محدودیت داشته باشد. مسئولیت شرکای محدود، به سهم آنها در سرمایه مشارکت محدود می شود. شرکت مشارکت محدود در مقایسه با سایر اشکال مشارکت، انعطاف پذیری بیشتری دارد، زیرا با افزودن شرکای محدود بیشتر می توان سرمایه پایه را افزایش داد.
شرکت مشارکت محدود زمانی تاسیس می شود که توافق نامه مشارکت بین دو یا چند شریک (شامل حداقل یک شریک محدود و یک شریک نامحدود) منعقد شود. توصیه می شود قرارداد همکاری به صورت کتبی منعقد شود. مسئولیت شریک محدود فقط زمانی محدود می شود که شرکت ثبت شده باشد و میزان مشارکت شرکا در اداره ثبت تجاری وارد شده باشد (که انجام این کار اجباری است).
تمامی شرکا باید درخواست ثبت تجاری را انجام دهند و درخواست آنان در دفاتر اسناد رسمی تأیید و ثبت شود. مجموع هزینه های ثبت نام متفاوت است، اما به عنوان یک راهنمای کلی میتوان 400 یورو مد نظر قرار داد. شرکت مشارکت محدود سپس باید در ادراه تجارت محلی ثبت گردد.

شرکت مسئولیت محدود و مشارکت محدود

شرکت مسئولیت محدود و مشارکت محدود نوعی مشارکت محدود است که شریک عام آن، یک شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت مسئولیت محدود در قبال بدهی ها و تعهدات شرکت مسئولیت محدود و مشارکت محدود، مسئولیت تام دارد. مسئولیت شرکای محدود، به سهم آنها در سرمایه مشارکت محدود می شود.
این نوع ترکیبی برای کارآفرینانی مناسب است که مایلند مسئولیت خود را محدود کنند و در عین حال از انعطاف پذیری یک تجارت غیر مختلط برخوردار شوند. شرکت مسئولیت محدود و مشارکت محدود به خاطر انعطاف پذیر بودنش به ویژه برای برای مشاغل سایز متوسط و شرکت های خانوادگی مناسب است.
این شرکت با انعقاد قرارداد مشارکت بین شریک عمومی و شرکای محدود تأسیس می شود (توصیه می شود قرارداد به صورت کتبی نوشته شود). معمولا، سهامداران شریک عمومی (شرکت با مسئولیت محدود) با شرکای محدود شرکت مشارکت محدود، یکسان هستند.
مطابق با تشریفات ثبت شرکت مشارکت محدود، شرکت باید در اداره ثبت تجاری و در اداره تجارت محلی ثبت شود. مسئولیت شریک محدود فقط زمانی محدود می شود که شرکت ثبت شده باشد و میزان مشارکت شرکا در اداره ثبت تجاری وارد شده باشد.
تمامی شرکا باید درخواست ثبت تجاری را انجام دهند و درخواست آنان در دفاتر اسناد رسمی تأیید و ثبت شود. مجموع هزینه های ثبت نام متفاوت است، اما به عنوان یک راهنمای کلی میتوان 400 یورو مد نظر قرار داد.

دفتر نمایندگی

هر شرکت خارجی که خارج از آلمان صاحب یک دفتر مرکزی بوده و فعالیت تجاری ثبت شده دارد، می تواند یک دفتر نمایندگی در آلمان تأسیس کند. دفتر نمایندگی یک شیوه تجاری مناسب برای شرکت های خارجی است که قصد دارند با هدف شروع تجارت و برقراری ارتباط با شرکای تجاری، در آلمان مستقر شوند.
در آلمان دو نوع دفتر نمایندگی وجود دارد که بسته به میزان استقلال از دفتر مرکزی شرکت متفاوت است:

 

 •  دفتر نمایندگی خودمختار
 •  دفتر نمایندگی وابسته


ویژگی های اصلی
یک دفتر نمایندگی، هیچگونه شخصیت حقوقی مستقل یا جداگانه ای متمایز از دفتر مرکزی ندارد. از منظر حقوقی و سازمانی، دفتر نمایندگی بخشی از تجارت دفتر مرکزی است و بنابراین تابع قانون حاکم بر دفتر مرکزی است. در این زمینه، شرکت مرکزی خارجی نسبت به دارایی های خود در قبال ادعاهای طلبکاران در برابر دفتر نمایندگی، مسئولیت تام دارد. هرگونه تعهد یا بدهی که بر دفتر نمایندگی متحمل شود نیز مسئولیت قانونی شرکت خارجی است.

 

مالیات بر دفتر نمایندگی

دفتر نمایندگی در آلمان اگر طبق معاهده مالیات مضاعف(DTA) به عنوان یک مرکز دائمی شناخته شود، مشمول مالیات می شود. دفتر نمایندگی خودمختار معمولاً به عنوان یک مرکز دائمی در نظر گرفته می شود، در حالی که دفتر نمایندگی وابسته تحت شرایط خاص یک مرکز دائمی تلقی می شود.
تأسیس دائمی شرکت های خارجی در آلمان، طبق قوانین مالیاتی آلمان برای شرکت ها (مالیات بر درآمد شرکت، مالیات اضافه و مالیات تجاری شهرداری) مشمول مالیات می شود.

 

دفتر نمایندگی خودمختار

ویژگی ها
دفتر نمایندگی خودمختار وظایفی را انجام می دهد که فراتر از وظایف مربوط به پشتیبانی و پیاده سازی باشد. در سطح داخلی به دفتر مرکزی وابسته است اما به طور مستقل به فعالیت های تجاری می پردازد. با این حال، در قبال معاملات تجاری که توسط نمایندگی منعقد می شود، دفتر مرکزی خارجی مسئول است.
در سطح سازمانی، دفاتر نمایندگی خودمختار تا حدودی از شرکت مادر مستقل هستند و معمولاً دارای مشخصات زیر هستند:

 

 •  مدیریت با آزادی عمل طبق قضاوت خودشان (یعنی با وکالتنامه کامل و اختیار در عقد قرارداد)
 •  صاحب منابع سرمایه و حساب بانکی هستند
 •  دارای حسابداری جداگانه هستند


یک دفتر نمایندگی خودمختار می تواند نام خودش را به نام شرکت الحاق کند (برای مثال: XY Ltd., branch office, Berlin).

 

تاسیس یک دفتر نمایندگی خودمختار

شرکت های خارجی می توانند یک دفتر نمایندگی خودمختار در آلمان تاسیس کنند اگر در اداره ثبت تجارت خارجی (یا سازمانی مشابه) ثبت شده باشند.
تصمیم برای تاسیس دفتر نمایندگی باید توسط مدیران عامل دفتر مرکزی اتخاذ شود. دفتر نمایندگی خودمختار باید در اداره ثبت تجاری و سپس اداره تجارت محلی ثبت گردد.


ثبت در اداره ثبت تجاری
درخواست ثبت در اداره ثبت تجاری باید اطلاعات دقیق مربوط به شرکت خارجی را در بر بگیرد و به طور کلی باید یک نسخه محضری از متن ثبت تجاری همراه درخواست باشد که وجود شرکت خارجی و قدرت نمایندگی مدیر عامل و هئیت مدیره را نشان دهد، و همچنین یک نسخه از تفاهم نامه و اساسنامه باید موجود باشد. همه اسناد باید به ترجمه آلمانی تایید شده باشند و صحت گواهی دفتر اسناد رسمی رسما تایید شود.
با توجه به قانون هماهنگ کمیسیون اروپا، تهیه اسناد برای شرکتهای اروپایی نسبتاً آسان است. درمورد شرکت های غیراروپایی این مساله مفصل است، و جزئیات دقیق آن به محل اقامت شرکت خارجی بستگی دارد. درخواست نامه باید توسط یک سردفتر اسناد رسمی تایید و ارایه شود.


ثبت در دفتر تجاری
دفتر نمایندگی خودمختارباید در دفتر تجاری ثبت شود پیش از آنکه شروع به کار کند و اقدامات تجاری انجام دهد. به طور کلی مجوز یا پروانه کسب برای ثبت تجاری ضروری نیست. فقط برای برخی از بخشهای تجاری ممکن است به مجوز یا مدرک قانونی نیاز باشد. ثبت در دفتر تجاری باید حداکثر در زمان شروع کار ارائه شود.

دفتر نمایندگی وابسته
دفتر نمایندگی وابسته، یک بخش تابع از دفتر مرکزی شرکت است و از هیچگونه استقلال و خودمختاری برخوردار نیست. این دفتر بر حفظ ارتباطات و شروع تجارت در آلمان تمرکز دارد.
دفتر نمایندگی وابسته قادر نیست به صورت خودمختار در تبادلات/معاملات تجاری دفتر مرکزی شرکت کند. این دفتر، وظایف مربوط به پشتیبانی و پیاده سازی را بدون داشتن اختیار شخصی در کارهای تجاری انجام می دهد و کاملاً به دفتر مرکزی وابسته است.
دفتر نمایندگی وابسته نمی تواند از نام جداگانه ای برای شرکتش استفاده کند.


ثبت دفتر نمایندگی وابسته
از آنجا که دفتر نمایندگی وابسته نسبت به دفتر مرکزی شرکت استقلال ندارد، در اداره ثبت تجاری ثبت نمی شود. تنها شرط رسمی برای دفتر نمایندگی وابسته اینست که در دفتر تجارت محلی ثبت شود، که برای این منظور اسناد خاصی در مورد شرکت خارجی نیز لازم است.

ثبت تجاری

ثبت در اداره ثبت تجاری
در مرحله تأسیس یک شرکت – و پیش از اتخاذ فعالیت های تجاری – یک شرکت فقط باید در اداره ثبت تجارت عمومی و دفتر تجارت محلی ثبت شود. ثبت شرکت منجر به ایجاد شفافیت می شود و همچنین بالاترین سطح امنیت در فعالیت های تجاری روزمره را به شرکت ارائه می دهد.
ثبت تجاری راجع به کلیه روابط مرتبط بین بازرگانان و شرکتهای تجاری اطلاعاتی ارائه می کند. اطلاعات عمومی است و برای شرکت های دیگر قابل مشاهده است. ثبت تجاری شامل اطلاعات زیر می شود:


 •  شرکت تجاری
 •  نام شرکا و/یا شرکایی با مسئولیت شخصی
 •  مدیر عامل یا مدیر اجرایی شرکت ها
 •  سرمایه سهامی شرکت ها
 •  محدودیت های مسئولیتی شرکا
 •  صدور و لغو وکالتنامه
 •  آغاز دادرسی ورشکستگی
 •  انحلال و پایان کار شرکت


شرکت هایی که مستلزم ثبت هستند
شرکت هایی مستلزم ثبت هستند که عملیات تجاری انجام می دهند. این مساله به کمک معیارهایی چون استفاده از حسابداری تجاری، گردش مالی سالانه، منابع سرمایه و تعداد کل کارمندان تعیین می شود. به عنوان یک قانون کلی، کلیه اقدامات مربوط به وضعیت شرکت منوط به ثبت است.
مشاغل کوچک، مشارکت های مدنی، مشاغل آزاد و دفاتر نمایندگی وابسته نیازی به ثبت در اداره ثبت تجاری ندارند.


روند ثبت
درخواست ثبت در اداره ثبت تجاری به صورت الکترونیکی توسط سردفتر اسناد رسمی به طور علنی ثبت می شود و به اداره ثبت تجاری مسئول ارایه می شود.
به عنوان یک قاعده کلی، در شرکت هایی که ثبت در اداره ثبت تجاری بخشی از قانون تأسیس است، محدوده مسئولیت شرکا تنها پس از ثبت شرکت در اداره ثبت تجاری قابل اجرا خواهد بود. اگر داد و ستدی پیش این زمان انجام شود، در قبال خسارات شرکت شرکا با دارایی های خصوصی خود مسئول هستند (به ویژه در مورد شرکت های بزرگ).


هزینه های ثبت

مجموع هزینه های ثبت در اداره ثبت تجاری بسته به نوع شرکت متفاوت است. هزینه های وارده شامل هزینه تاییدیه های محضری و هزینه هایی که دادگاه منطقه برای ثبت و انتشار در روزنامه فدرال دریافت می کند می شود.
هزینه ثبت و انتشار در اداره ثبت تجاری برای یک شرکت مشارکتی در حال حاضر حداقل 250 یورو می باشد. برای یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل 400 یورو، و برای شرکت سهامی حداقل 500 یورو می باشد
. هزینه های اضافی بابت استفاده از دفتر اسناد رسمی دریافت می شود.
هزینه های ثبت
مجموع هزینه های ثبت در اداره ثبت تجاری بسته به نوع شرکت متفاوت است. هزینه های وارده شامل هزینه تاییدیه های محضری و هزینه هایی که دادگاه منطقه برای ثبت و انتشار در روزنامه فدرال دریافت می کند می شود.
هزینه ثبت و انتشار در اداره ثبت تجاری برای یک شرکت مشارکتی در حال حاضر حداقل 250 یورو می باشد. برای یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل 400 یورو، و برای شرکت سهامی حداقل 500 یورو می باشد
500. هزینه های اضافی بابت استفاده از دفتر اسناد رسمی دریافت می شود.
هزینه ها و کارمزد ها به دلخواه اخذ نمی شود بلکه توسط قانون تنظیم می شود. هزینه ها تا حد زیادی به تعداد شرکا و سرمایه سهمی بستگی دارند. هزینه های بیشتر بابت ارایه مشاوره حقوقی دریافت می شود.
اتاق دفتر اسناد رسمی قانون مدنی آلمان (Bundesnotarkammer) اطلاعات دقیق مربوط به ساختار و سطح هزینه های اسناد رسمی را در سایت اینترنتی خود ارائه می دهد.
ارایه ثبت تجاری
ثبت تجاری توسط دادگاه منطقه مدیریت می شود که بدون هیچ گونه هزینه ای برای بازدید عموم آزاد است. به علاوه از طریق پورتال ثبت مشترک ایالت های فدرال آلمان، می توان به صورت آنلاین نیز مراجعه کرد.

ثبت در دفتر تجاری
هر متصدی کسب و کار قبل از شروع فعالیت های تجاری خود باید به دفتر تجاری (یا نظارتی) (Gewerbe- oder Ordnungsamt) شهر یا منطقه ای که فعالیت تجاری در آن واقع شده، اطلاع دهد. این موضوع در مورد تمامی شرکت ها صرف نظر از نوع آن (به استثنای متخصصان آزاد) اعمال می شود.
در اکثر موارد، مجوز یا پروانه کسب برای ثبت تجاری ضروری نیست. در بعضی از بخش ها ممکن است مجوز یا مدرک قانونی لازم باشد (برای مثال داروخانه ها، بساز و بفروش ها، بنگاه های املاک، دلالان ( واسطه معاملات بازرگانی)، شرکت های امنیتی، میخانه ها و هتل ها یا بانک ها).
روند ثبت
ثبت فعالیت های تجاری که نیازی به مجوز یا مدرک قانونی ندارند، بین 20 تا 40 یورو هزینه دارد. هزینه های بیشتر از شرکت هایی دریافت می شود که مستلزم مجوز تجاری هستند. هزینه ها بستگی به بخشی دارد که کسب و کار در آن فعالیت می کند.

برای فعالیت مستقل و غیرصنعتی برخی از مشاغل (برای مثال نانوایان و نجارها) ثبت در اداره ثبت پیشه وران (Handwerksrolle) نیز ضروریست. حرفه هایی که مشمول این قانون هستند، در آیین نامه مقرارت پیشه ها و صنایع (Handwerksordnung) فهرست شده اند، که می توان به آن مراجعه کرد.
ارسال خودکار
دفتر تجاری به صورت خودکار یک نسخه از ثبت تجاری شرکت را به اداره مالیات مربوطه ارسال می کند. اداره مالیات سپس یک فرم ثبت را به منظور مالیات بندی به شرکت ارسال می کند. همچنین، اداره مالیات فرم ثبت را برای سایر موسسات مربوطه ارسال می کند، مانند انجمن بیمه مسئولیت کارفرما، اتاق صنعت و تجارت مربوطه و در صورت لزوم اتاق صنایع دستی.
اتاق صنعت و بازرگانی و اتاق صنایع دستی
در آلمان، اتاق صنعت و بازرگانی و اتاق صنایع دستی به عنوان گروه های محلی ذینفع از عاملین تجارت در یک منطقه خاص عمل می کنند. در عین حال این اتاق ها خدماتی بیشتر از خدمات انجمن ها/گروه های حرفه ایبه اعضای خود ارایه می کنند. این اتاق ها همچنین:
• با در نظر گرفتن منافع شرکت در مقابل شهرداری ها، دولت، و حکومت فدرال، فعالانه فعالیت های لابی گری انجام می دهند؛
• با تعیین چارچوب الزامات/شرایط و تایید آزمون های موقت و نهایی، آموزش حرفه ای/شغلی را سازمان دهی می کنند؛
• مجوز هایی را طراحی می کنند، برای مثال در ارتباط با نام های مجاز شرکت.
علاوه برین، اتاق ها اطلاعاتی در مورد شرایط چارچوب اقتصادی محلی در منطقه ارائه می دهند و امکان ارتباطات تجاری میان شرکت های خارجی با شرکای احتمالی منطقه را فراهم می کنند. تمامی اعضای اتاق ها می توانند از مشاوره و خدمات جامع اتاق مربوط به کسب و کار خود استفاده كنند. به طور کلی در صورت بروز مشکلات تجاری روزمره، اتاق ها اولین مسئول رسیدگی هستند.
عضویت در اتاق صنعت و بازرگانی یا اتاق صنایع دستی اجباری است و به محض آنکه ثبت شرکت در اداره تجاری انجام شود به صورت خودکار اتفاق می افتد، بدون نیاز به ثبت عضویت. هزینه عضویت در اتاق بستگی به گردش مالی شرکت مربوطه دارد.
سازمان اصلی اتاق صنعت و تجارت آلمان، کلیه اتاق های مسئول در هر منطقه را در وب سایت خود ارایه کرده است.

مقالات مرتبط