سایت رسمی گروه مشاوره ی توسعه و طراحی تجاری DABD Group، ارائه دهنده ی خدمات مهاجرت و تبلیغات

مهاجرت کاری به نروژ

مهاجرت به نروژ

نیروی کار ماهر

اگر تحصیلات عالی را به پایان رسانده اید یا دوره های حرفه ای را گذرانده اید، می توانید به عنوان نیروی کار ماهر درخواست اجازه اقامت کنید. برای درخواست اجازه اقامت ازطریق نیروی کار ماهر، باید پیشنهاد کاری دریافت کرده باشید یا تجارت شخصی خود را داشته باشید.

افرادی که به عنوان نیروی کار ماهر درخواست اقامت می کنند، در چند دسته جای می گیرند:

 1. نیروی کار ماهر که در نروژ کارفرما دارند:

شرایط لازم برای کارمند

 • متقاضی کار باید هزینه درخواست را پرداخت کند.

شرایط مربوط به تحصیلات / مدارک متقاضی

متقاضی باید یکی از انواع مدارک تحصیلی / حرفه ای زیر را داشته باشد:

 • یک دوره آموزشی حرفه ای حداقل سه ساله در سطح دبیرستان را به اتمام رسانده باشد، به عنوان مثال به عنوان یک نجار یا مامور بهداشت. دوره آموزش حرفه ای مربوطه باید در نروژ وجود داشته باشد.
 • تحصیلات تکمیل شده در دانشگاه یا مدرک دانشگاهی، به عنوان مثال لیسانس مهندسی یا پرستاری
 • مدارک ویژه ای که از طریق سابقه کار طولانی به دست آمده، در صورتی که با دوره ها مرتبط باشد. در چنین مواردی مجوز فقط در شرایط استثنایی اعطا می شود. مدارک متقاضی باید معادل شخصی باشد که دوره های آموزش حرفه ای را گذرانده است.

الزامات مربوط به رابطه کارمند و کارفرما

 • متقاضی باید حتماً از یک کارفرمای خاص در نروژ پیشنهاد کاری دریافت کرده باشد.
 • شغل پیشنهادی باید تمام وقت باشد.
 • شغلی که به شما پیشنهاد می شود باید مستلزم صلاحیت های نیروی کار ماهر باشد. متقاضی باید مدارک و صلاحیت های مورد نیاز شغل را داشته باشد.
 • شرایط کار و حقوق پرداختی نباید پایین تر از حد معمول در نروژ باشد.

الزامات ویژه

 • اگر متقاضی می خواهد در سمتی کار کند که نیازمند تایید یا مجوز است، باید چنین تاییدیه یا مجوزی را دریافت کرده باشد. به عنوان مثال کارکنان بهداشت و درمان باید تاییدیه یا مجوز اداره بهداشت نروژ را به درخواست خود ضمیمه کنند.
 • اگر متقاضی می خواهد از طریق سازمان کارگزینی کار کند، باید لیستی از وظایفی را ارائه کند که کارفرما برای وی در نظر گرفته است. وظایف باید توسط کسب و کار/ مشاغلی که برعهده گرفته است به اثبات برسد. تنها در مدت زمانی که متقاضی وظایف ذکر شده در این لیست را انجام می دهد، امکان دریافت اجازه اقامت دارد. سازمان کارگزینی باید در سازمان بازرسی کار نروژ ثبت شده باشد.

حقوق و تعهدات

 • مدت زمان اجازه اقامت که متقاضی دریافت می کند به موقعیت شغلی بستگی دارد که به وی پیشنهاد شده است:
  • اگر شغل مستلزم گذراندن یک دوره آموزش حرفه ای در سطح دبیرستان باشد، می تواند هر بار تا یک سال اجازه اقامت بگیرد.
  • اگر شغل مستلزم مدرک تحصیلی از دانشگاه یا کالج دانشگاهی باشد، به طور معمول می تواند هر بار تا سه سال اجازه اقامت بگیرد. اگر نیاز باشد دولت نروژ بررسی بیشتری انجام دهد تا مطمئن شود متقاضی هنوز شرایط شغل را دارد، به عنوان مثال به دلیل اینکه متقاضی از طریق یک آژانس کارگزینی کار کند، فرد می تواند هر بار تا یک سال اجازه اقامت بگیرد.
 • پس از سه سال می توانید برای اجازه اقامت دائم در نروژ اقدام کنید.
 • خانواده متقاضی معمولاً می توانند درخواست دهند تا بیایند و در نروژ همراه متقاضی زندگی کنند. اگر اعضای خانواده همزمان با متقاضی درخواست دهند، پاسخ درخواست های خود را همزمان دریافت خواهند کرد.
 • اگر بعداً متقاضی تصمیم گرفت کارفرما را تغییر دهد، اما در همان موقعیت شغلی کار می کند، نیازی به درخواست اجازه اقامت جدید نیست.
 • اگر بعداً متقاضی تصمیم گرفت در موقعیت شغلی جدیدی شروع به کار کند، باید تقاضای اجازه اقامت جدید کند، مهم نیست که با همان کارفرما کار میکند یا کارفرمای خود را تغییر می دهد. تا زمانی که اجازه اقامت جدید به فرد داده نشود نمی تواند در موقعیت شغلی جدید شروع به کار کند.
 1. کارکنان برون مرزی

شرایط لازم برای کارکنان برون مرزی که متقاضی اجازه اقامت هستند

 • متقاضی باید هزینه درخواست را پرداخت کند.

شرایط مربوط به تحصیلات / مدارک متقاضی

متقاضی باید یکی از انواع مدارک تحصیلی / حرفه ای زیر را داشته باشد:

 • یک دوره آموزشی حرفه ای حداقل سه ساله در سطح دبیرستان را به اتمام رسانده باشد، به عنوان مثال به عنوان یک نجار یا مامور بهداشت. دوره آموزش حرفه ای مربوطه باید در نروژ وجود داشته باشد.
 • تحصیلات تکمیل شده در دانشگاه یا مدرک دانشگاهی، به عنوان مثال لیسانس مهندسی یا پرستاری
 • مدارک ویژه ای که از طریق سابقه کار طولانی به دست آمده، در صورتی که با دوره ها مرتبط باشد. در چنین مواردی مجوز فقط در شرایط استثنایی اعطا می شود. مدارک متقاضی باید معادل شخصی باشد که دوره های آموزش حرفه ای را گذرانده است.

الزامات مربوط به رابطه کارمند و کارفرما

 • متقاضی باید حتماً از یک کارفرمای خاص در نروژ پیشنهاد کاری دریافت کرده باشد.
 • شغل پیشنهادی باید تمام وقت باشد.
 • شغلی که به فرد پیشنهاد می شود باید مستلزم صلاحیت های نیروی کار ماهر باشد. متقاضی باید مدارک و صلاحیت های مورد نیاز شغل را داشته باشد.
 • شرایط کار و حقوق پرداختی نباید پایین تر از حد معمول در نروژ باشد.
 • کارکنان برون مرزی باید روی پلتفرم های نروژی یا خارجی در فلات قاره نروژ کار کنند. گاهی اوقات می توانند در سرزمین اصلی نروژ کار کنند.

الزامات ویژه

 • اگر متقاضی می خواهد در سمتی کار کند که نیازمند تایید یا مجوز است، باید چنین تاییدیه یا مجوزی را دریافت کرده باشد. به عنوان مثال کارکنان بهداشت و درمان باید تاییدیه یا مجوز اداره بهداشت نروژ را به درخواست خود ضمیمه کنند.
 • اگر متقاضی می خواهد از طریق سازمان کارگزینی کار کند، باید لیستی از وظایفی را ارائه کند که کارفرما برای وی در نظر گرفته است. وظایف باید توسط کسب و کار/ مشاغلی که برعهده گرفته است به اثبات برسد. تنها در مدت زمانی که متقاضی وظایف ذکر شده در این لیست را انجام می دهد، امکان دریافت اجازه اقامت دارد. سازمان کارگزینی باید در سازمان بازرسی کار نروژ ثبت شده باشد.

حقوق و تعهدات

 • مدت زمان اجازه اقامت که متقاضی دریافت می کند به موقعیت شغلی بستگی دارد که به وی پیشنهاد شده است:
  • اگر شغل مستلزم گذراندن یک دوره آموزش حرفه ای در سطح دبیرستان باشد، می تواند هر بار تا یک سال اجازه اقامت بگیرد.
  • اگر شغل مستلزم مدرک تحصیلی از دانشگاه یا کالج دانشگاهی باشد، به طور معمول می تواند هر بار تا سه سال اجازه اقامت بگیرد. اگر نیاز باشد دولت نروژ بررسی بیشتری انجام دهد تا مطمئن شود متقاضی هنوز شرایط شغل را دارد، به عنوان مثال به دلیل اینکه متقاضی از طریق یک آژانس کارگزینی کار کند، فرد می تواند هر بار تا یک سال اجازه اقامت بگیرد.
 • اگر بعداً متقاضی بخواهد برای اقامت دائم اقدام کند، مدت زمانی که این اجازه کار را داشته، به حساب نمی آید.
 • خانواده متقاضی معمولاً می توانند درخواست دهند تا بیایند و در نروژ همراه متقاضی زندگی کنند. اگر اعضای خانواده همزمان با متقاضی درخواست دهند، پاسخ درخواست های خود را همزمان دریافت خواهند کرد.
 • اگر متقاضی موقتاً از کار اخراج شد:
  • می تواند در نروژ اقامت داشته باشد در صورتی که به طور موقت بیکار شده باشد و اجازه اقامت معتبر داشته باشد
  • لازم نیست پلیس یا UDI را مطلع کند
 • اگر بعداً متقاضی تصمیم گرفت در موقعیت شغلی جدیدی شروع به کار کند یا کارفرمای خود را عوض کند، باید تقاضای اجازه اقامت جدید کند. تا زمانی که اجازه اقامت جدید به فرد داده نشود نمی تواند در شغلی جدید شروع به کار کند.

 

 1. قهرمانان و مربیان

شرایط لازم برای قهرمانان و مربیان ورزشی که متقاضی اجازه اقامت هستند:

 • متقاضی باید هزینه درخواست را پرداخت کند.

شرایط مربوط به مدارک و صلاحیت های متقاضی

 • متقاضی باید ورزشکاری باشد که قرار است در ورزش های سطح بالا شرکت کند یا در ورزش های سطح بالا مربی باشد.
 • متقاضی باید از اتحادیه اعضای کمیته المپیک و پارالمپیک نروژ و کنفدراسیون ورزشی (به عنوان مثال اتحادیه فوتبال نروژ) تأییدیه دریافت کرده باشد تا مشخص شود متقاضی صلاحیت های لازم را دارد و در چه سطحی از رقابت ها می تواند شرکت کند.

الزامات مربوط به رابطه کارمند و کارفرما

 • متقاضی باید حتماً از یک کارفرمای خاص در نروژ پیشنهاد کاری دریافت کرده باشد.
 • شغل پیشنهادی باید تمام وقت باشد.
 • ورزش مورد نظر باید در سطح بالا باشد. به عنوان مثال می توان به دو دسته برتر در فوتبال مردان و دسته برتر بسکتبال اشاره کرد. در مورد هر متقاضی دولت نروژ بررسی میکند که آیا ورزش مربوطه در سطح بالایی هست یا خیر.
 • شرایط کار و حقوق پرداختی نباید پایین تر از حد معمول در نروژ باشد. این بدان معناست که حقوق شما نباید کمتر از مقداری باشد که به ورزشکاران یا مربیان نروژی در باشگاه ورزشی شما پرداخت می شود. مبلغ پرداختی باید حداقل 246 246 کرون نروژ در سال قبل از مالیات باشد.

حقوق و تعهدات

 • متقاضی می تواند هر بار یک سال اجازه اقامت بگیرد.
 • پس از سه سال اقامت می تواند برای اقامت دائم در نروژ اقدام کند.
 • خانواده متقاضی معمولاً می توانند درخواست دهند تا بیایند و در نروژ همراه متقاضی زندگی کنند. اگر اعضای خانواده همزمان با متقاضی درخواست دهند، پاسخ درخواست های خود را همزمان دریافت خواهند کرد.
 • متقاضی می تواند بدون درخواست مجوز اقامت جدید کارفرمای خود را تغییر دهد. با این وجود باید همان نوع کار را انجام دهد.
 • اگر قصد انجام کار دیگری را دارد، باید درخواست جدیدی برای اجازه اقامت ارائه دهد. تا زمانی که اجازه اقامت جدیدی داده نشده متقاضی نمی تواند کار نوع دیگری را شروع کند.
 1. پیشوایان دینی و معلمان مذهبی

شرایط لازم برای پیشوایان دینی که متقاضی اجازه اقامت هستند:

 • متقاضی باید هزینه درخواست را پرداخت کند.

شرایط مربوط به مدارک و صلاحیت های متقاضی

 • به طور کلی متقاضی باید در دین خود یا در رشته های تعلیم و تربیت از یک دانشگاه یا کالج دانشگاهی مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرده باشد.
 • اگر متقاضی در این زمینه تحصیلاتی ندارد که این شرایط را برآورده کند، در موارد خاص ممکن است دولت نروژ استثناء قایل شود.

الزامات مربوط به رابطه کارمند و کارفرما

 • متقاضی باید حتماً از یک کارفرمای خاص در نروژ پیشنهاد کاری دریافت کرده باشد.
 • شغل پیشنهادی باید تمام وقت باشد.
 • شرایط کاری و حقوق پرداختی نباید پایین تر از حد معمول در نروژ باشد. اگر به دلایل مذهبی پرداخت این مقدار معمول نیست، دولت می پذیرد که دستمزد متقاضی حداقل 246 246 کرون نروژ در سال قبل از مالیات باشد. اگر به دلایل مذهبی هیچ مبلغی به متقاضی پرداخت نشود، UDI می تواند درخواست متقاضی را به شرطی بپذیرد که کارفرما تضمین کند خوراک، اقامتگاه و سایر مایحتاج متقاضی را تأمین می کند.

حقوق و تعهدات

 • متقاضی می تواند هر بار یک سال اجازه اقامت بگیرد.
 • پس از سه سال می تواند برای اجازه اقامت دائم در نروژ اقدام کند.
 • خانواده متقاضی معمولاً می توانند درخواست دهند تا بیایند و در نروژ همراه متقاضی زندگی کنند. اگر اعضای خانواده همزمان با متقاضی درخواست دهند، پاسخ درخواست های خود را همزمان دریافت خواهند کرد.
 • اگر می خواهید شغل یا کارفرمای خود را تغییر دهید باید درخواست اجازه اقامت جدید دهید. تا زمانی که اجازه اقامت جدیدی به شما داده نشود ممکن است کار از نوع دیگری را شروع نکنید
 1. افراد خود اشتغال در شرکتی در نروژ

شرایط لازم برای افراد خود اشتغالی که در یک شرکت نروژی کار می کنند:

 • متقاضی باید هزینه درخواست را پرداخت کند.

شرایط مربوط به تحصیلات / مدارک متقاضی

متقاضی باید یکی از انواع مدارک تحصیلی / حرفه ای زیر را داشته باشد:

 • یک دوره آموزشی حرفه ای حداقل سه ساله در سطح دبیرستان را به اتمام رسانده باشد، به عنوان مثال به عنوان یک نجار یا مامور بهداشت. دوره آموزش حرفه ای مربوطه باید در نروژ وجود داشته باشد.
 • تحصیلات تکمیل شده در دانشگاه یا مدرک دانشگاهی، به عنوان مثال لیسانس مهندسی یا پرستاری

مدارک ویژه ای که از طریق سابقه کار طولانی به دست آمده، در صورتی که با دوره ها مرتبط باشد. در چنین مواردی مجوز فقط در شرایط استثنایی اعطا می شود. مدارک متقاضی باید معادل شخصی باشد که دوره های آموزش حرفه ای را گذرانده است.

شرایط مربوط به اشتغال

 • متقاضی باید برای انجام فعالیت های تجاری طولانی مدت در نروژ برنامه داشته باشد.
 • مشاغل مورد نظر معمولاً باید در مالکیت شخصی فرد باشد. کسب و کار نمی تواند شرکت با مسئولیت محدود باشد. متقاضی فقط می تواند در این کسب و کار اشتغال داشته باشد و نمی تواند در کار دیگری مشغول شود.
 • کاری که متقاضی در این کسب وکار انجام می دهد باید مستلزم صلاحیت های یک نیروی کار ماهر باشد.
 • این کسب و کار می بایست حداقل 246 246 کرون نروژ در سال قبل از مالیات، سود (درآمد شغلی) داشته باشد. UDI از مقامات شهرستان درخواست خواهد کرد که این احتمال را ارزیابی کنند.
 • اگر کسب و کار متقاضی به دریافت مجوز یا تاییدیه از مقامات دولتی احتیاج دارد، باید چنین تأییدیه یا مجوزی را از مقامات مربوطه دریافت کرده باشد.

حقوق و تعهدات

 • متقاضی می تواند هر بار یک سال اجازه اقامت بگیرد.
 • پس از سه سال می تواند برای اجازه اقامت دائم در نروژ اقدام کند.
 • خانواده متقاضی معمولاً می توانند درخواست دهند تا بیایند و در نروژ همراه متقاضی زندگی کنند. اگر اعضای خانواده همزمان با متقاضی درخواست دهند، پاسخ درخواست های خود را همزمان دریافت خواهند کرد.

 

 1. افراد خود اشتغال در شرکتی در خارج از نروژ

شرایط لازم برای افراد خود اشتغالی که در یک شرکت خارج از نروژ کار می کنند:

 • متقاضی باید هزینه درخواست را پرداخت کند.

شرایط مربوط به تحصیلات / مدارک متقاضی

متقاضی باید یکی از انواع مدارک تحصیلی / حرفه ای زیر را داشته باشد:

 • یک دوره آموزشی حرفه ای حداقل سه ساله در سطح دبیرستان را به اتمام رسانده باشد، به عنوان مثال به عنوان یک نجار یا مامور بهداشت. دوره آموزش حرفه ای مربوطه باید در نروژ وجود داشته باشد.
 • تحصیلات تکمیل شده در دانشگاه یا مدرک دانشگاهی، به عنوان مثال لیسانس مهندسی یا پرستاری
 • مدارک ویژه ای که از طریق سابقه کار طولانی به دست آمده، در صورتی که با دوره ها مرتبط باشد. در چنین مواردی مجوز فقط در شرایط استثنایی اعطا می شود. مدارک متقاضی باید معادل شخصی باشد که دوره های آموزش حرفه ای را گذرانده است.

شرایط مربوط به اشتغال

 • متقاضی باید یک فرد خود اشتغال باشد که کسب و کار وی در خارج از نروژ مستقر شده است و برای انجام یک کار در نروژ قراردادی منعقد کرده است.
 • کسب و کار در نروژ باید آدرس تجاری ثبت شده داشته باشد.
 • به عنوان یک قاعده، ماموریت کار محول شده باید برای یک شرکت خاص در نروژ باشد.
 • حق الزحمه متقاضی نباید پایین تر از حد معمول در نروژ باشد.
 • صلاحیت متقاضی به عنوان نیروی کار ماهر باید با توانایی او در انجام وظایف مرتبط باشد.
 • اگر متقاضی قصد دارد برای مشاغلی ماموریت انجام دهد که نیازمند تاییدیه یا مجوز است، باید چنین تأییدیه یا مجوزی داشته باشد.

حقوق و تعهدات

 • اگر متقاضی می خواهد وظایف دیگری غیر از آنچه در قرارداد توصیف شده یا وظایفی را برای شرکت دیگری انجام دهد، باید درخواست اجازه اقامت جدید کند.
 • متقاضی می تواند یک بار به مدت دو سال مجوز دریافت کند. متقاضی می تواند این اجازه را حداکثر تا شش سال داشته باشید، پس از آن باید دو سال در خارج از نروژ زندگی کند تا بتوانید برای مجوز جدیدی اقدام کنید.
 • اگر متقاضی بعداً بخواهد برای اقامت دائم اقدام کند، مدت زمانی که این اجازه را داشته، به حساب نمی آید.
 • اگر کار متقاضی بیش از شش ماه طول بکشد، همسر و فرزندان وی می توانند برای مهاجرت خانوادگی درخواست کنند تا بیایند و با او در نروژ زندگی کنند. اگر اعضای خانواده همزمان با متقاضی درخواست دهند، پاسخ درخواست های خود را همزمان دریافت خواهند کرد.

 

در مدت زمانی که منتظر تصمیم گیری درباره درخواست خود هستید چه کار می توانید بکنید:

 • اگر نیروی کار ماهر هستید و از قبل ویزا دارید یا برای ورود به نروژ نیازی به ویزا ندارید، می توانید قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست اقامت، وارد نروژ شوید.
 • تا زمانی که مجوز به شما داده نشود نباید کار را شروع کنید. با این وجود اگر به عنوان نیروی کار ماهر درخواست اقامت کرده اید و کارفرمایی در نروژ دارید و تاییدیه شروع کار زودهنگام را از پلیس دریافت کرده باشید، می توانید کار خود را شروع کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.