سایت رسمی گروه مشاوره ی توسعه و طراحی تجاری DABD Group، ارائه دهنده ی خدمات مهاجرت و تبلیغات

مهاجرت خود اشتغالی در بلژیک

کارت حرفه ای برای افراد خود اشتغال که تابعیت بلژیک ندارند

کارت های حرفه ای به اتباع خارجی اجازه می دهد به عنوان فرد خود اشتغال در بلژیک کار کنند.

اشخاصی خارجی که قصد دارند به عنوان فرد خود اشتغال در بلژیک مستقر شوند باید قبل از استقرار، مجوز دریافت کنند.

این قانون با هدف ایجاد تعادل بین تمایلات ساکنان خارجی که خواهان خوداشتغالی در منطقه والون هستند و منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ایجاد شده است.

این قانون با هدف ایجاد تعادل بین آرزوهای ساکنان خارجی که خواهان وضعیت خوداشتغالی در منطقه والون و منافع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه هستند.

افرادی که دارای معیارهای زیر هستند باید کارت حرفه ای داشته باشند:

 • افرادی که می خواهند با عنوان خود اشتغالی در منطقه والون فعالیت حرفه ای انجام دهند و در یکی از موارد زیر مشغول فعالیت هستند:

یک شخص حقیقی:

 • نماینده یک شرکت یا اتحادیه (نماینده ای که حقوق میگیرد یا نمی گیرد)
 • شریک مدیریتی یک شرکت یا انجمن (شریک که حقوق می گیرد یا نمی گیرد)
 • فرد تبعه بلژیک نیست.
  • این شخص تابعیت یکی از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا ، نروژ ، ایسلند و لیختن اشتاین) یا سوئیس را ندارد

چند استثناء وجود دارد.

معافیت های کارت حرفه ای

گروه های خاصی از نیروی کار خارجی، به دلیل نوع فعالیت، ماهیت اقامت یا استفاده از معاهدات بین المللی از دریافت کارت حرفه ای معاف هستند.

در ادامه فهرستی از افرادی ارایه می شود که معاف از دریافت کارت حرفه ای هستند:

 1. اتباع خارجی که دارای کارت شناسایی بیگانه معتبر یا CIRE نامحدود هستند (گواهی ثبت در اداره ثبت بیگانگان)؛
 2. اتباع کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا (کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین) و افرادی که با آن شخص زندگی می کنند:
 • همسر شخص
 • فرزندان فرد یا فرزندان همسرش که کمتر از 21 سال دارنند یا وابسته به شخص هستند.
 • والدین فرد یا والدین همسرش که به ایشان وابسته هستند، به استثنای والدین دانشجویان یا والدین همسران دانشجویان.
 1. همسر تبعه بلژیک به شرط اینکه با شخص زندگی کند:
 • فرزندان شخص یا فرزندان همسرش که کمتر از 21 سال دارند و به شخص وابسته هستند.
 • والدین فرد یا والدین همسرش که وابسته به فرد هستند؛
 1. پناهندگان مورد تایید در بلژیک؛
 2. همسرانی که در انجام فعالیت شغلی خود به همسر خود کمک می کنند یا از او حمایت می کنند.
 3. اتباع خارجی که برای سفرهای کاری اقدام می کنند، مشروط بر اینکه مدت اقامت مورد نیاز سفر بیش از سه ماه متوالی نباشد. موارد زیر به عنوان سفرهای کاری در نظر گرفته می شود: سفر به بلژیک توسط یک تبعه خارجی که اقامت بلژیک ندارد و از طرف خود یا از طرف یک شرکت به آنجا سفر می کند و هدفش از این سفر موارد زیر باشد:
 • بازدید از شرکای حرفه ای
 • به منظور ایجاد و گسترش روابط حرفه ای.
 • مذاکره و امضای قرارداد؛
 • شرکت در نمایشگاه های تجاری و جشنواره ها به منظور ارائه و فروش محصولات خود یا شرکت.
 • شرکت در جلسات هیئت مدیره شرکت یا مجامع عمومی.

7) اتباع خارجی که اقامت بلژیک را ندارند و برای ارائه سخنرانی می آیند، مشروط بر اینکه مدت اقامت مورد نیاز آنها بیش از سه ماه متوالی نباشد.

8) روزنامه نگاران خارجی که اقامت بلژیک ندارند و برای نیازهای شغلی خود می آیند، مشروط بر اینکه مدت اقامت مورد نیاز آنها بیش از سه ماه متوالی نباشد.

9) ورزشکاران خارجی به همراه مربیان مستقل خود، که اقامت بلژیک ندارند و برای ارائه خدمات در چارچوب فعالیت های مربوطه خود می آیند، مشروط بر اینکه مدت اقامت مورد نیاز بیش از سه ماه متوالی نباشد؛

10) هنرمندان خارجی به همراه همکاران مستقل خود، که اقامت بلژیک ندارند و برای ارائه خدمات در چارچوب فعالیت های مربوطه خود می آیند، مشروط بر اینکه مدت اقامت مورد نیاز بیش از سه ماه متوالی نباشد؛

11) دانشجویان خارجی که اجازه اقامت موقت در بلژیک را دریافت کرده اند، و باید در دوره مرتبط تحصیلی شرکت کنند، در مدت زمان این دوره نیاز به کارت حرفه ای ندارند.

12) اتباع خارجی که برای پیگیری دوره کارآموزی مورد تأیید مقامات ذی صلاح در چارچوب برنامه های همکاری توسعه یا مبادله متقابل، به بلژیک می آیند در مدت زمان  دوره کارآموزی نیاز به کارت حرفه ای ندارند.

13) اتباع خارجی که مطابق با فرمان سلطنتی مورخ 24 آگوست 1970 در فهرست وکلای کانون وکلا یا لیست وکلای کارآموز ثبت شده اند.

 

معیارهای صدور کارت حرفه ای چیست؟

سه شرط باید رعایت شود:

 

 1. حق اقامت. اگر فرد حق اقامت ندارد، باید همزمان با درخواست کارت حرفه ای خود، از طریق نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولگری درخواست حق اقامت بدهد. تصمیمات در مورد اعطای حق اقامت توسط اداره مهاجرت اتخاذ می شود و در صورتی که اجازه اقامت در بلژیک به شخص مورد نظر تعلق نگیرد، به وی اطلاع داده خواهد شد.
 2. رعایت تعهدات نظارتی
 • مربوط به دسترسی به تخصص (دانش مدیریت پایه و مهارتهای حرفه ای)
 • مربوط به مجوزهای خاص (تأییدیه ها، مجوزها و غیره) مورد نیاز برای انجام این فعالیت. اداره اشتغال و مجوزهای کار بررسی می کند که آیا فرد و/یا شرکت ابزار لازم برای دستیابی به حرفه مورد نظر را دارند و آیا فرد مورد نظر می تواند سایر شرایط مربوط به وضعیت خود را برآورده سازد.
 1. اهمیت پروژه برای منطقه والون. این اهمیت از جنبه های مختلف بررسی می شود:
 • از نظر سودمندی اقتصادی، یعنی نیازهای مربوط به اقتصاد، اشتغال زایی، سرمایه گذاری های مفید، تأثیر اقتصادی بر مشاغل مستقر در والونیا، گشودگی صادرات، فعالیت های نوآورانه یا تخصصی را برآورده کند.
 • از نظر اهمیت اجتماعی، فرهنگی، هنری یا ورزشی.

 

 

نحوه درخواست کارت حرفه ای

افرادی که می خواهند کارت حرفه ای بگیرند:

 • اگر در خارج از بلژیک زندگی می کنند، درخواست خود را به مقر دیپلماتیک یا کنسولگری بلژیک در کشور محل اقامت خود ارایه دهند.
 • اگر گواهی معتبر از نوع ” گواهی ثبت مدل A” یا “گواهی ثبت در سازمان ثبت بیگانگان” دارند، به یکی از پیشخوان های تجاری مورد تایید مراجعه کنند.

یک استثنا در این قانون وجود دارد: اگر افرادی که می خواهند کارت حرفه ای بگیرند به دلایل ایمنی نمی توانند در کشور محل اقامتشان درخواست خود را ارائه دهند، می توانند:

 • درخواست خود را به مقر دیپلماتیک یا کنسولگری بلژیک در کشوری دیگر ارایه کنند،
 • یا به یکی از پیشخوان های تجاری مورد تایید مراجعه کنند.

در این شرایط باید درخواستی برای وزیر استخدام والون ارسال شود، موقعیت فرد با ارایه شواهد و مستندات، قابل قبول شمرده شود.

شرایط قبول درخواست

 1. برای ارسال درخواست باید از یکی از دو فرم درخواست استفاده شود (فرم مخصوص افرادی که در خارج از بلژیک زندگی می کنند و فرم مخصوص افرادی که در بلژیک زندگی میکنند). فرم باید به درستی تکمیل شده، تاریخ خورده و امضا شده باشد.
 • اگر متقاضی در خارج از کشور زندگی می کند، فرم تکمیل شده و امضا شده باید به مقر دیپلماتیک یا کنسولگری بلژیک در کشور محل اقامت فرد ارسال شود.
 • اگر متقاضی گواهی معتبر از نوع ” گواهی ثبت مدل A” یا “گواهی ثبت در سازمان ثبت بیگانگان” دارند، فرم تکمیل شده و امضا شده باید به یکی از پیشخوان های تجاری مورد تایید ارسال شود.
 1. گواهی عدم سوء پیشینه یا مدرکی معادل آن که توسط اداره پلیس کشور مورد نظر صادر شده باشد نیز بایستی به درخواست اضافه شود.
 2. برای ارسال هر درخواست باید 140 یورو هزینه پرداخت شود. این هزینه را می توان در
 • مقر دیپلماتیک یا کنسولگری بلژیک در کشور خارجی،
 • یا در پیشخوان تجاری پرداخت شود.
 1. در صورت عدم پذیرش درخواست، متقاضیان پس از گذشت دو سال از تاریخ ارسال درخواست قبلی می توانند درخواست جدیدی ارسال کنند. این قانون در موارد زیر اعمال نمی شود:
 • اگر تصمیم به عدم پذیرش قابل قبول نباشد،
 • اگر متقاضی بتواند اطلاعات جدیدی ارائه کند،
 • اگر درخواست جدید مربوط به فعالیتی جدید باشد.

بررسی درخواست

درخواست باید شامل اسنادی باشد که مسئولان ذی صلاح بتوانند در مورد مفید بودن پروژه تصمیم گیری کنند. به علاوه باید تمامی اطلاعات لازم برای بررسی پرونده را فراهم کند. در ادامه فهرستی از اسنادی که باید به پرونده درخواست پیوست شود ذکر شده:

 • شرح مفصلی از پروژه
 • رزومه
 • کپی مدارک تحصیلی
 • توانایی مالی متقاضی
 • یک برنامه مالی
 • یک تحلیل مالی
 • تماس با شرکای تجاری
 • پیش نویس قراردادها
 • اساسنامه شرکت یا پیش نویس اساسنامه

 

اعتبار کارت حرفه ای

کارت های حرفه ای برای مدت حداکثر پنج سال اعتبار دارند.

کارت اولیه معمولاً به مدت دو سال به صورت آزمایشی صادر می شود.

در پایان این دوره ممکن است تجدید شود مشروط بر اینکه افراد خود اشتغال تعهدات نظارتی، مالیاتی و اجتماعی و همچنین معیار مفید بودن مجوز را برآورده کنند.

کارگران شاغل باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ انقضا کارت خود، از طریق پیشخوان های تجاری تایید شده، درخواست تمدید کارت خود را ارائه دهند.

اعتبار کارت به حق اقامت مرتبط است. در صورتی که حق اقامت از فرد گرفته شود، دیگر نمی تواند از کارت استفاده کند و باید کارت را به پیشخوان تجاری برگرداند.

هزینه کارت حرفه ای

140 یورو برای درخواست اولین کارت حرفه ای و اصلاح، جایگزینی یا تمدید آن؛

90 یورو در هر سال برای صدور یا تمدید، از طریق پیشخوان تجاری؛

هیچ هزینه ای برای جایگزینی کارت گمشده پرداخت نمی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.