سایت رسمی گروه مشاوره ی توسعه و طراحی تجاری DABD Group، ارائه دهنده ی خدمات مهاجرت و تبلیغات

مهاجرت به کانادا از طریق حمایت مالی خانواده

حمایت مالی خانواده

بستگان شما می توانند در کانادا زندگی، تحصیل و کار کنند درصورتی که اقامت دائم کانادا را کسب کنند. شما می توانید اقوام خاص خود را حمایت کنید تا به کانادا بیایند، اگر حداقل 18 سال سن دارید و

 • تابعیت/شهروندی کانادا دارید یا
 • تحت قانون حمایت از سرخپوستان کانادایی، شخص در کانادا به عنوان یک سرخپوست ثبت شده است
 • اقامت دائم کانادا دارید

درباره روند کار

اگر واجد شرایط هستید می توانید همسر، شریک زندگی یا فرزندان وابسته خود را تحت حمایت بگیرید تا اقامت دائم کانادا را به دست آورند.

اگر می خواهید این کار را انجام دهید، باید بتوانید:

 • از آنها حمایت مالی کنید
 • مطمئن شوید که آنها به کمکهای اجتماعی دولت احتیاج ندارند

هزینه ها

حمایت از همسر ، شریک زندگی از 1050 دلار، حمایت از فرزند از 150 دلار

زمان بررسی

حمایت از همسر ، شریک زندگی: حدود 12 ماه

حمایت از فرزند: براساس کشور متفاوت است

 

ممکن است لازم باشد افرادی که مورد حمایت مالی شما قرار می گیرند، آزمایش بیومتریک (بررسی مشخصات بیولوژیک) بدهند. زمان بررسی شامل زمانی می شود که برای ارائه آزمایش بیومتریک خود نیاز دارند.

 

چه کسی واجد شرایط حمایت مالی از همسر، شریک زندگی یا فرزند خود است

شما می توانید همسر، شریک زندگی یا فرزند وابسته خود را حمایت مالی کنید، اگر:

 • حداقل 18 ساله هستید
 • شهروند کانادا هستید، مقیم دائمی کانادا هستید، یا در کانادا به عنوان یک سرخپوست کانادایی تحت قانون سرخپوستان کانادا ثبت نام کرده اید.
 • اگر شهروند کانادایی هستید اما خارج از کانادا زندگی می کنید، باید ثابت کنید وقتی افرادی که می خواهید از آنها حمایت مالی کنید اقامت دائم بگیرند، قصد دارید در کانادا زندگی کنید.
 • اگر اقامت دائمی داشته باشید و در خارج از کانادا زندگی کنید، نمی توانید کسی را حمایت مالی کنید.

 

 • ثابت کنید که کمک اجتماعی دریافت نمی کنید، مگر به دلیل معلولیت
 • ثابت کنید می توانید نیازهای اساسی هر شخصی را که می خواهید حمایت مالی کنید، تأمین کنید

اگر در خارج از کبک زندگی می کنید

برای حامی مالی شدن، باید قول دهید از افرادی که حامی مالی آن ها هستید برای مدتی مراقبت مالی کنید. ما این قول را یک تعهد می نامیم.

تعهد شما را موظف می کند:

 • از اعضای خانواده تحت حمایت خود پشتیبانی مالی کنید، این پشتیبانی از زمان اقامت دائم آنها شروع می شود
 • هرگونه کمک اجتماعی استانی که اعضای خانواده تحت حمایت شما در آن مدت دریافت می کنند، بازپرداخت کنید

همچنین، شما و اعضای خانواده مورد حمایت شما باید در مورد مسئولیت های خاص هر شخص در طول دوره موافقت کنید. ما این توافق را، قرارداد حمایت مالی می نامیم.

قرارداد حمایت مالی به این معنی است که:

 • شما نیازهای اساسی اعضای خانواده مورد حمایت خود را تأمین خواهید کرد
 • شخصی که شما حامی او هستید تمام تلاش خود را برای تأمین هزینه های خود و اعضای خانواده اش انجام خواهد داد

هنگام درخواست، باید فرمی را که شامل تعهد و قرارداد حمایت مالی است، تکمیل و امضا کنید.

 

نیاز به درآمد

در بیشتر موارد ، برای حمایت مالی از همسر یا شریک زندگی یا فرزند وابسته خود نیازی به درآمد نیست. فقط درصورتی باید نشان دهید که پول کافی برای تأمین نیازهای درآمدی را دارید که:

 • از فرزند وابسته خود حمایت می کنید که او نیزدارای 1 یا چند فرزند وابسته به خود باشد ، یا
 • از همسر یا شریک زندگی خود حمایت مالی می کنید که دارای یک فرزند وابسته است و فرزند وابسته وی دارای یک یا چند فرزند است.

در راهنمای فرم ارزیابی مالی ذکر شده که چه مقدار پول نیاز دارید و چگونه باید فرم را پر کنید. هنگام دانلود درخواست خود، فرم را دریافت خواهید کرد.

 

اگر در کبک زندگی می کنید

پس از آنکه دولت کانادا شما را به عنوان حامی مالی تأیید کرد، باید شرایط کفالت مهاجرت کبک را داشته باشید. شما موظفید در استان کبک یک تعهد نامه امضا کنید.

وزارت مهاجرت کبک درآمد شما را ارزیابی می کند.

 

کسانی که نمی توانند همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را حمایت مالی کنند

شما نمی توانید همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را حمایت مالی کنید اگر:

 

 • کمتر از 18 سال دارید
 • زمانی که افراد تحت حمایت مالی شما اقامت دائم دریافت کنند، شما در کانادا زندگی نخواهید کرد
 • شهروند کانادا، مقیم دائمی کانادا نیستید
 • دارای اقامت موقت هستید ، یعنی شما در حال سفر، تحصیل یا کار در کانادا با ویزا یا مجوز هستید
 • درخواست اقامت دائم شما هنوز در حال بررسی است
  • در زمان ارائه درخواست حمایت مالی باید وضعیت اقامت دائم داشته باشید.
 • شما پول کافی برای حمایت از افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید ندارید

 

شما صلاحیت حمایت مالی از همسر یا شریک زندگی خود را نخواهید داشت اگر:

 • کمتر از 5 سال پیش تحت حمایت همسر یا شریک زندگی خود قرار گرفتید و اقامت دائم کسب کردید
 • هنوز مسئولیت مالی همسر یا شریک قبلی را که حمایت مالی کرده اید، بر عهده دارید. بدان معنا که شما همچنان به 3 سال مسئولیت مراقبت از این شخص ملزم هستید.

 

شما صلاحیت حمایت مالی از همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را نخواهید داشت اگر:

 • قبلاً برای حمایت مالی از همسر، والدین یا فرزندی که در حال حاضر به دنبال حمایت مالی او هستید درخواست داده اید و هنوز تصمیمی درباره آن درخواست گرفته نشده است
 • در زندان، بازداشتگاه یا ندامتگاه هستید
 • یکی از موارد زیر را بازپرداخت نکرده اید:
  • وام مهاجرت
  • ضمانت نامه حسن انجام کار
  • مبالغ حمایت از خانواده مانند نفقه یا نفقه فرزند که دادگاه حکم کرده (اگر در کبک زندگی نمی کنید قابل اجرا نیست)
 • در حمایت از شخص دیگری در گذشته قرارداد حمایت مالی امضا کرده اید اما حمایت مالی مورد توافق خود را پرداخت نکردید (اگر در کبک زندگی می کنید قابل اجرا نیست)
 • اعلام ورشکستگی کرده اید و بدهی های خود را نپرداخته اید (اگر در کبک زندگی می کنید قابل اجرا نیست)
 • به علتی غیر از معلولیت کمک اجتماعی دریافت کنید
 • به اتهام تلاش، تهدید به ارتکاب یا ارتکاب جرم محکوم شده اید، هرگونه جرمی علیه یکی از بستگان یا هرگونه جنایت جنسی در داخل یا خارج کانادا مرتکب شده اید
 • نمی توانید به طور قانونی در کانادا بماند و باید کشور را ترک کنید زیرا حکم اخراج دریافت کرده اید

ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد که شما شرایط لازم برای حمایت مالی از همسر، شریک زندگی یا فرزند خود را نداشته باشید. اگر دولت تشخیص دهد شما واجد شرایط حمایت مالی نیستید، دلیل آن را به شما خواهد گفت.

 

از چه کسانی می توانید حمایت کنید؟

شما می توانید از همسر، شریک زندگی، شریک زندگی زناشویی، یا فرزندان وابسته خود حمایت مالی کنید.

همسر شما

همسر شما می تواند مذکر یا مونث باشد و باید:

 • به طور قانونی با شما ازدواج کرده باشد
 • حداقل 18 ساله باشد

شریک زندگی

شریک زندگی شما:

 • به طور قانونی با شما ازدواج نکرده است
 • می تواند مذکر یا مونث باشد
 • حداقل 18 سال سن دارد
 • حداقل 12 ماه متوالی با شما زندگی کرده است، به این معنی که شما 1 سال به طور مداوم یک زندگی مشترک داشتید و زمان طولانی از هم دور نبوده اید
  • هر زمانی را که دور از یکدیگر بوده اید، باید
   • کوتاه باشد
   • موقت باشد

اگر شما یا شریک زندگی تان تصمیم دارید رابطه را خاتمه دهید، ما رابطه را تمام شده در نظر می گیریم.

شما باید رابطه مشترک عرفی خود را اثبات کنید.

 

شریک زندگی زناشویی شما

شریک زندگی زناشویی شما:

 • به طور قانونی با شما ازدواج نکرده یا با شما در یک رابطه مشترک عرفی نیست
 • می تواند مذکر یا مونث باشد
 • حداقل 18 سال سن دارد
 • حداقل 1 سال با شما ارتباط داشته است
 • خارج از کانادا زندگی می کند
 • نمی تواند در کشور محل اقامت خود با شما زندگی کند یا با شما ازدواج کند، به دلایل قانونی یا مهاجرتی از قبیل:
  • وضعیت تأهل آنها (به عنوان مثال در کشوری که طلاق امکان پذیر نیست با شخص دیگری ازدواج کرده اند)
  • گرایش جنسی آنها (به عنوان مثال شما در یک رابطه هم جنس گرایانه هستید، و در جایی که زندگی می کنند روابط همجنس گرایانه پذیرفته نیستند یا ازدواج همجنسگرایان غیرقانونی است)
  • آزار و اذیت (به عنوان مثال رابطه شما بین گروههای مذهبی متفاوت است که پذیرفته نیست و ممکن است مجازات قانونی یا اجتماعی به همراه داشته باشد)

شما باید اثبات کنید که نمی توانید در کشور شریک زندگی خود با هم زندگی یا ازدواج کنید (به عنوان مثال اثبات عدم اقامت طولانی مدت در کشور یکدیگر).

 

کودکان وابسته

کودکان در صورت داشتن هر دو شرط زیر به عنوان افراد تحت تکفل شناخته می شوند:

 • کمتر از 22 سال دارند
 • همسر یا شریک زندگی ندارند

کودکان 22 ساله یا بالاتر در صورت داشتن هر دو شرط زیر، به عنوان افراد تحت تکفل شناخته می شوند:

 • به دلیل شرایط روحی یا جسمی قادر به تأمین مالی خود نیستند
 • تا قبل از 22 سالگی برای حمایت مالی به والدین خود وابسته بوده اند

به استثنای سن ، فرزند وابسته شما باید تا زمانی که بررسی درخواست شما تمام نشده است، دیگر شرایط را دارا باشد.

اگر فرزندتان به عنوان یک فرزند وابسته واجد شرایط شناخته شود، می توانید از او حمایت مالی کنید.

 

فرزند خودتان

اگر شهروند کانادا هستید، ممکن است فرزند شما شهروند کانادا نیز باش ، حتی اگر در کانادا به دنیا نیامده باشد. اگر فرزند شما از قبل شهروند کانادا باشد، نمی توانید برای اقامت دائم حمایت مالی کنید. بررسی کنید که آیا فرزند شما قبلاً شهروند کانادا بوده است یا خیر.

اگر فقط از فرزند خود حمایت مالی می کنید، بدون حمایت از همسر یا شریک زندگی تان، فرزندتان را به عنوان متقاضی اصلی درخواست حمایت نام خواهید برد. شما باید نشان دهید که والدین یا سرپرست قانونی دیگر فرزندتان با مهاجرت فرزند شما به کانادا موافقت می کنند.

اگر کودکی که می خواهید از آن حمایت کنید، فرزندی داشته باشد(نوه شما)، نوه خود را به عنوان فرد وابسته در درخواست بگنجانید.

اگر می خواهید فرزندخوانده خود یا یکی از اعضای خانواده یتیم را حمایت مالی کنید، باید از دستورالعمل های حمایت از فرزندخوانده یا یکی از اعضای خانواده یتیم پیروی کنید.

همسر یا شریک زندگی شما و فرزند ایشان

اگر از همسر یا شریک زندگی و فرزند ایشان حمایت مالی می کنید (یا فرزند خود آنها یا فرزندی که با هم داشته اید) ، همسر یا شریک زندگی خود را به عنوان متقاضی اصلی و فرزند را به عنوان وابسته در این درخواست معرفی کنید.

اگر کودکی که می خواهید از آن حمایت کنید، فرزندی از خودش داشته باشد ، نوه را به عنوان فرد وابسته در برنامه وارد کنید.

واجد شرایط بودن افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید

برای اثبات اینکه افراد تحت حمایت شما شرایط لازم را دارند، همسر، شریک زندگی، فرزند وابسته و فرزندان وابسته آنها (در صورت وجود) باید موارد زیر را ارائه دهند:

 • تمام فرم ها و مدارک مورد نیاز در درخواست آنها
 • هرگونه اطلاعات اضافی که در هنگام بررسی درخواست می کنیم، از جمله
  • معاینات پزشکی
  • آزمایش های بیومتریک

نمی توانید شخصی را حمایت مالی کنید که در کانادا غیر قابل قبول است. بدان معنا که آنها اجازه ندارند به کانادا بیایند.

 

چگونه اقدام کنید

برای درخواست حمایت مالی از همسر، شریک زندگی یا فرزند، 2 درخواست باید انجام شود:

 1. شما باید درخواست دهید تا اسپانسر شوید.
 2. همسر، شریک زندگی یا فرزند شما درخواست اقامت دائم کند.

درخواست های حمایت مالی و اقامت دائم را همزمان با هم ارسال کنید.

 

اگر می خواهید فرزند خوانده خود یا یکی از اعضای خانواده یتیم را حمایت مالی کنید، از دستورالعمل های درخواست حمایت از فرزندخوانده پیروی کنید.

اگر در کبک زندگی می کنید، از مراحلی که می بایست برای حمایت مالی از همسر، شریک زندگی یا فرزند خود در کبک طی کنید، مطلع شوید.

 

حمایت مالی از همسر، شریک زندگی یا فرزند4 مرحله دارد:

 

 1. بسته کاربردی را دریافت کنید

بسته کاربردی شامل موارد زیر است:

 • چک لیست اسناد و مدارک برای شما و افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید
 • فرم هایی که باید توسط شما و افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید، تکمیل شود
 • راهنمای چگونگی تکمیل فرم ها برای کمک به شما و اعضای خانواده

قبل از تکمیل فرم درخواست، راهنما را با دقت بخوانید. هزینه درخواست حمایت مالی برای پردازش درخواست شما قابل استرداد نیست.

 

اطمینان حاصل کنید:

 • قبل از درخواست واجد شرایط حمایت مالی هستید
 • تمام اعضای خانواده خود را لیست کرده اید
 • تمامی اطلاعات موجود در درخواست شما صحیح است
 • درخواست شما کامل است

 

به همسر، شریک زندگی یا فرزند خود در زمینه درخواست کمک می کنید؟

در صورت تمایل مراحل خاصی وجود دارد که باید آنها را طی کنید:

 • درخواست اعضای خانواده خود را برایشان آماده کنید (بدان معنا که شما به عنوان نماینده آنها عمل خواهید کرد)
 • وضعیت درخواست آنها را بررسی کنید

شما باید کسب اجازه کنید و فرم های مناسب با درخواست خود را ارائه دهید.

 

 1. هزینه های درخواست خود را پرداخت کنید

در بیشتر موارد ، هزینه ها شامل موارد زیر خواهد بود:

 • هزینه های بررسی درخواست شما، افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید و افراد تحت تکفل آنها
 • هزینه حق اقامت دائم
 • هزینه آزمایش های بیومتریک

شما باید هزینه های خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید.

 

هزینه آزمایش های بیومتریک

در بیشتر موارد، هنگام ارائه درخواست باید هزینه آزمایش های بیومتریک (اثر انگشت و عکس) را پرداخت کنید. در غیر این صورت ممکن است فرایند درخواست شما به تاخیرها بیفتد. هزینه بیومتریک شامل گرفتن اثر انگشت و عکس دیجیتالی می شود.

 

هزینه های شخص ثالث

بسته به شرایط خود ، ممکن است لازم باشد برای موارد زیر به شخص ثالث هزینه پرداخت کنید:

 • معاینات پزشکی شما
 • گواهی عدم سوء پیشینه

راهنمای دستورالعمل به شما کمک می کند تا بفهمید کدام هزینه ها در مورد شما اعمال می شود.

 

 1. درخواست خود را ارسال کنید

دستورالعمل های پستی در راهنمای درخواست وجود دارد.

 

اگر بخواهید برای ارسال درخواست خود می توانید از خدمات پیک استفاده کنید. خدمات پیک به شما کمک می کند تا درخواست خود را ردیابی کنید. همچنین می توانید از پست عادی استفاده کنید.

 

اگر درخواست شما را بازگردانیم یعنی:

 • ناقص است
 • هزینه ها پرداخت نشده است

 

 1. هنگام بررسی درخواست، اطلاعات بیشتری برای ما ارسال کنید

در حین بررسی، از شخصی که حامی مالی آن هستید موارد زیر را درخواست خواهیم کرد:

 • آزمایش بیومتریک
  • هنگامی که هزینه آزمایش بیومتریک پرداخت می شود، ما نامه ای را به اعضای خانواده شما می فرستیم که از آنها می خواهد نتایج آزمایش بیومتریک خود را ارائه دهند.
  • اعضای خانواده شما باید زمان انجام آزمایش بیومتریک، این نامه را نشان دهند.
  • آنها 30 روز فرصت دارند آزمایش بیومتریک خود را در نزدیکترین مکان مربوطه انجام دهند.

 

 • معاینات پزشکی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
  • هنگام ارایه درخواست باید گواهی عدم سوء پیشینه را به همراه داشته باشید.
  • برای شخص مورد حمایت و هر یک از اعضای خانواده 18 سال یا بالاتر (که قبلاً شهروند کانادا نبوده یا اقامت دائم ندارند) به گواهی عدم سوء پیشینه نیاز دارید.
  • گواهی عدم سوء پیشینه معمولاً از تاریخ صدور به مدت 1 سال معتبر هستند.
   • بسته به زمان بررسی درخواست، ممکن است از شما گواهی جدیدی بخواهیم.

ما دستورالعمل هایی را ارسال می کنیم و به اعضای خانواده شما اطلاع می دهیم چه مدت برای ارسال این اطلاعات زمان دارند.

 

موظف هستید در مورد هرگونه تغییر در شرایط به ما اطلاع دهید، از جمله موارد زیر:

 • تولد یا فرزندخواندگی کودکان
 • ازدواج یا طلاق یا جدایی
 • مرگ متقاضی یا فرد وابسته

چگونه درخواست شما را بررسی می کنیم

ما درخواست حمایت مالی شما بررسی می شود و در موارد زیر درخواست شما ارجاع داده می شود:

 • درخواست ناقص است
 • هزینه ها پرداخت نشده است

اگر بررسی درخواست شما شروع کنیم، موارد زیر را انجام خواهیم داد:

 • موارد زیر را برای شما ارسال می کنیم:
  • شماره درخواست
  • تاییدیه دریافت
 • صلاحیت شما را به عنوان حامی مالی ارزیابی می کنیم
 • بررسی می کنیم آیا شخصی که از او حمایت مالی می کنید واجد شرایط اقامت دائم هست یا خیر

 

اگر شما به عنوان حامی مالی پذیرفته نشوید

اگر شما به عنوان حامی مالی پذیرفته نشوید، می توانید از ما بخواهید تا درخواست اقامت دائم اعضای خانواده شما را بررسی کنیم.

 • اگر تصمیم بگیرید درخواست خود را پس بگیرید، هزینه حمایت مالی معادل 75 دلار کانادا را پس نمی گیرید. سایر هزینه ها را پس خواهید گرفت.
 • اگر می خواهید بررسی اقامت دایم را ادامه دهیم، هزینه ای برگردانده نخواهد شد.

 

اگر به عنوان حامی مالی تأیید شوید

ما صلاحیت فرد (افرادی) که می خواهید حمایت مالی کنید را ارزیابی خواهیم کرد.

اعضای خانواده شما می توانند درخواست خود را به حساب کاربری آنلاین خود متصل کنند

وقتی بررسی درخواست اعضای خانواده تان را شروع می کنیم، نامه ای همراه شماره درخواست برایشان ارسال می کنیم.

پس از دریافت این نامه، آنها می توانند درخواست خود را به حساب کاربری آنلاین خود متصل کنند. به این ترتیب، آنها می توانند سریع و ایمن با ما ارتباط برقرار کنند و اخبار به روز شده و پیام های مربوط به درخواست خود را به صورت آنلاین دریافت کنند.

اگر شما به درخواست اعضای خانواده خود رسیدگی می کنید و به عنوان نماینده آنها تعیین شده اید، می توانید درخواست آنها را به حساب کاربریشان پیوند دهید.

افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید باید مدارک مورد نیاز دیگری برای ما ارسال کنند.

در حین بررسی درخواست، مدارک زیر را از افرادی که حامی مالی آن ها هستید درخواست خواهیم کرد:

 • آزمایش بیومتریک
  • هنگامی که هزینه بیومتریک پرداخت می شود، ما نامه ای را به اعضای خانواده شما می فرستیم و از آنها می خواهیم نتایج آزمایش بیومتریک خود را ارائه دهند.
  • اعضای خانواده شما هنگام انجام آزمایش بیومتریک، این نامه را نشان دهند.
  • آنها 30 روز فرصت دارند تا آزمایش بیومتریک خود را در نزدیکترین محل ارائه دهند.
 • معاینات پزشکی

ما دستورالعمل هایی را ارسال خواهیم کرد و به اعضای خانواده شما اطلاع خواهیم داد که چه مدت برای ارسال این اطلاعات زمان دارند.

شما باید در مورد هرگونه تغییر در شرایط اطلاع دهید، از جمله موارد زیر:

 • تولد یا فرزندخواندگی کودکان
 • ازدواج یا طلاق یا جدایی
 • مرگ متقاضی یا وابسته

اگر در کبک زندگی می کنید

قبل از ارزیابی صلاحیت اعضای خانواده تان، باید مراحل زیر را انجام دهید:

 • شخصی که از او حمایت مالی می کنید باید فرم درخواست برای گزینش دائمی- گروه پیوند خانواده را تکمیل و امضا کند و بلافاصله فرم را به شما برگرداند.
 • شما باید این فرم را به درخواست تعهد خود به دولت ضمیمه کبک کنید.

اگر دولت کبک درخواست تعهد شما را تأیید کند، اطلاعات لازم برای بررسی درخواست اقامت دائم اعضای خانواده شما را برای ما ارسال خواهد کرد.

 

اگر درخواست اقامت دائم اعضای خانواده شما را تأیید کنیم

برای پایان رسیدگی به درخواست اقامت، همسر، شریک زندگی و فرزند شما و افراد تحت تکفل شان که با ایشان به کانادا مهاجرت می کنند باید موارد زیر را برای ما بفرستند:

 • گذرنامه یا فتوکپی گذرنامه (اطلاع خواهیم داد که کدامیک را باید ارسال کنند)
 • 2 قطعه عکس
 • تاییدیه پرداخت هزینه حق اقامت دائم، اگر قبلاً آن را برای ما ارسال نکرده اید.

اطلاع خواهیم داد که این اطلاعات را کجا برای ما ارسال کنند.

 

اسنادی که اعضای خانواده شما دریافت می کنند

اگر اعضای خانواده شما خارج از کانادا هستند

پس از اتمام بررسی درخواست اعضای خانواده شما، این اسناد را برایشان ارسال خواهیم کرد:

 • سندی که تأیید می کند اقامت دائم کانادا ایشانمورد قبول واقع شده است
  • ما این سند را تأیید اقامت دائم می نامیم.
 • در صورت لزوم ویزای اقامت دائم
  • اگر افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید از کشورهایی هستند که شهروندان آنها برای سفر به کانادا به ویزا احتیاج دارند، در گذرنامه آنها یک ویزای اقامت دائم ارایه خواهیم کرد. حتی اگر اعضای خانواده شما پیش از این در کانادا باشند، ما این کار را انجام خواهیم داد.

اعضای خانواده شما پس از دریافت این مدارک، می توانند به کانادا سفر کنند. حتما تاریخ انقضا در ویزای اقامت دائم و تأییدیه اقامت دائم را چک کنید. اعضای خانواده شما باید قبل از منقضی شدن مدارک، یک افسر پلیس در مرز ورودی کانادا را ملاقات کنند. در مورد اجازه ورود اعضای خانواده شما به کانادا برای اقامت دائم، افسر تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

اگر اعضای خانواده شما در داخل کانادا هستند

برای دریافت تأیید اقامت دائم باید با یک افسر مهاجرت ملاقات کنند.

ما نامه ای برای آنها ارسال خواهیم کرد و وقت ملاقات را مشخص می کنیم و به آنها اطلاع خواهیم داد که چه اسنادی را به همراه داشته باشند. برای اجازه اقامت دائم اعضای خانواده شما در کانادا افسر تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

اگر درخواست اقامت دائم اعضای خانواده شما رد شود

 • اگر درخواست اقامت دائم اعضای خانواده شما رد شود، اطلاع می دهیم چرا درخواست رد شده است.
 • اگر از همسر، شریک زندگی یا فرزند خود در خارج از کانادا حمایت مالی می کنید، اطلاع می دهیم چگونه می توانید درخواست تجدید نظر کنید.
  • اگر همسر یا شریک زندگی شما که می خواهید از ایشان حمایت مالی کنید در داخل کانادا است، نمی توانید درخواست تجدید نظر کنید.

برنامه خود را پیگیری و به روز کنید

در حین بررسی درخواست، می توانید وضعیت درخواست خود را پیگیری کنید و مطمئن شوید که به روز است. می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 • وضعیت درخواست خود را بررسی کنید
 • در صورت لزوم آدرس یا سایر اطلاعات خود را به روز کنید
 • در صورت لزوم نماینده خود را اضافه کنید یا تغییر دهید یا به اطلاعات خانواده خود دسترسی پیدا کنید
 • در صورت تمایل، درخواست خود را پس بگیرید
 • حق اقامت دائم را پرداخت کنید یا تقاضای بازپرداخت مبلغ کنید

وضعیت درخواست خود را بررسی کنید

برای حامیان مالی

حامیان مالی می توانند وضعیت برنامه خود را به صورت آنلاین بررسی کنند.

به عنوان حامی مالی، اگر می خواهید وضعیت درخواست همسر، شریک زندگی یا فرزند خود را بررسی کنید، ابتدا باید برای دسترسی به اطلاعات آنها درخواست دهید.

 

برای افرادی که حمایت مالی می شوند

افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند درخواست خود را به 2 روش بررسی کنند:

در حساب کاربری آنلاین خود

این مراحل را دنبال کنید:

 • شماره درخواست را دریافت کنید. وقتی ما شروع به بررسی درخوسات آنها می کنیم، از طریق پست شماره درخواست را دریافت خواهند کرد.
 • حساب کاربری آنلاین ایجاد کنید.
 • درخواست آنها را به حساب کاربری شان پیوند دهید.

ابزار آنلاین

آنها همچنین می توانند از ابزار آنلاین وضعیت پرونده متقاضی استفاده کنند که هر روز به روز می شود.

 

اگر زمان بررسی درخواست شما منقضی شده است

اگر برنامه شما پیچیده باشد، بررسی آن ممکن است بیش از زمان معمول طول بکشد.

اگر زمان معمول بررسی درخواست شما سپری شده است، می توانید با استفاده از فرم وبسایت با ما تماس بگیرید.

 

اطلاعات خود را به روز نگه دارید

برای جلوگیری از تأخیر در بررسی پرونده، از به روز بودن اطلاعات تماس و اطلاعات برنامه خود اطمینان حاصل کنید.

 

تغییرات در درخواست خود را اطلاع دهید، مانند:

 

 • ازدواج یا طلاق یا جدایی
 • تولد یا فرزندخواندگی کودک
 • مرگ متقاضی یا وابسته
 • به روز رسانی اطلاعات تماس، از جمله
  • پست الکترونیک
  • شماره تلفن
  • آدرس پستی

تغییرات در اطلاعات تماس یا درخواست تان را برای ما ارسال نکنید. اگر این کار را انجام دهید، درخواست شما تأیید نمی شود و درخواست تان به روز نمی شود. این امر می تواند منجر به تأخیر در بررسی درخواست شما شود.

اگر اطلاعات تماس خود را تغییر دادید، مطمئن شوید که اطلاعات تماس قدیمی خود را بررسی می کنید تا زمانی که درخواست شما به روز شود.

 

نماینده ای را اضافه کنید یا تغییر دهید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید

حتی به عنوان حامی مالی، به طور خودکار به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا نمی کنید. شما باید برای دسترسی به این اطلاعات درخواست دهید.

اگر می خواهید درخواست همسر، شریک زندگی یا فرزندتان را برای ایشان کنترل کنید

اگر می خواهید موارد زیر را انجام دهید می توانید به عنوان نماینده عمل کنید:

 • درخواست اعضای خانواده تان را به جای آنها پر کنید و ارسال کنید
 • از طرف آنها با ما ارتباط برقرار کنید

برای آنکه نماینده همسر، شریک زندگی یا فرزند خود شوید، فرم مربوط به “تعیین یا تغییر نماینده” را تکمیل و ذخیره کنید. شخص (اشخاص) مورد حمایت مالی شما نیز باید فرم را امضا کند.

این فرم را ضمیمه درخواست خود کنید. اگر قبلاً درخواست خود را ارسال کرده اید، فرم را برای ما ارسال کنید.

 

موارد زیر را در درخواست خود گنجانید:

 

 • نام و نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • کشور محل تولد
 • شماره درخواست (اگر آن را می دانید)
 • شماره شناسایی مشتری (UCI) (اگر آن را می دانید)

پس از تکمیل کلیه قسمتهای مورد نیاز ، می توانید فرم را بارگذاری کنید.

اگر می خواهید وضعیت همسر، شریک زندگی یا فرزند خود را بررسی کنید

به عنوان حامی مالی، شاید بخواهید بدون اینکه نماینده درخواست آنها باشید، به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال ممکن است بخواهید وضعیت درخواست آنها را از طرف آنها بررسی کنید، اما به عنوان نماینده آنها عمل نکنید.

قبل از اینکه اطلاعات شخصی فرد را با شما در میان بگذاریم یا امکان دسترسی به اطلاعات درخواست ایشان را به شما بدهیم، برای حفظ حریم خصوصی، باید رضایت کتبی خود را به ما بدهند.

 

درخواست حمایت مالی خود را پس بگیرید

هر زمان قبل از اینکه شخص مورد حمایت شما اقامت دایم کانادا را کسب کند، می توانید درخواست حمایت خود را  پس بگیرید.

اگر بررسی برنامه شما را شروع نکرده باشیم، ممکن است بتوانید هزینه پرداختی را پس بگیرید.

از فرم وبسایت برای درخواست صرفنظر از درخواست حمایت مالی استفاده کنید.

 

در درخواست خود، موارد زیر را وارد کنید:

 • نام و نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • کشور محل تولد
 • شماره درخواست (اگر آن را می دانید)
 • شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را می دانید)

هزینه حق اقامت دائم خود را ارسال کنید یا درخواست بازپرداخت کنید

برای  اینکه افراد تحت حمایت مالی شما اقامت دائم بگیرند، باید هزینه حق اقامت دائم پرداخت شود. در صورت پرداخت نشدن، با افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید تماس خواهیم گرفت تا توضیح دهیم که چگونه می توانند هزینه حق اقامت دائم را بصورت آنلاین پرداخت کنند.

در موارد زیر می توانید برای پس گرفتن هزینه حق اقامت دایم تقاضا کنید:

 • اگر از حمایت خود صرفنظر کرده اید
 • عضو خانواده شما پذیرفته نشده است
  • فقط در صورتی پول شما را برمی گردانیم که درخواست تجدیدنظر نداشته باشید.

برای ارسال تایید پرداخت یا درخواست بازپرداخت

از فرم وب سایت استفاده کنید. در درخواست خود موارد زیر را بگنجانید:

 • نام و نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • کشور محل تولد
 • شماره درخواست (اگر آن را می دانید)
 • شماره شناسایی مشتری (UCI) (اگر آن را می دانید)
 • کپی رسید رسمی
 • کپی درخواست تجدیدنظر امضا شده (در صورت داشتن)

برای اثبات پرداخت، پس از تکمیل کلیه قسمتهای مورد نیاز، می توانید رسید رسمی را بارگذاری کنید. برای بازگشت پول، از کادر “درخواست شما” استفاده کنید تا به ما اطلاع دهید که درخواست پس گرفتن هزینه را  دارید.

بیش از یک بار درخواست مشابه را ارسال نکنید. این امر درخواست شما را به تأخیر می اندازد.

 

آمادگی برای ورود به کانادا

هنگامی که اعضای خانواده تحت حمایت شما به مرز ورودی کانادا می رسند، باید موارد زیر را به افسر خدمات مرزی نشان دهند:

 

 • تأییدیه اقامت دائم
  • این سندی است که هنگام تأیید درخواست آنها ارسال کردیم
 • گذرنامه معتبر یا سند سفر
 • ویزای اقامت دائم (در صورت صدور ویزا)، که باید معتبر باشد
 • اگر قصد زندگی در کبک را دارند، گواهی گزینش کبک
 • هر مدرگ دیگری را که برای ایشان صادر کردیم و گفتیم همراه داشته باشند

 

اگر اعضای خانواده شما در کانادا هستند

برای دریافت اقامت دائم خود باید با یک افسر مهاجرت ملاقات کنند. ما این ملاقات را مصاحبه هنگام فرود می نامیم. در مورد اینکه چه اسنادی همراه خود داشته باشند و زمان و مکان مصاحبه دستورالعمل هایی برای آنها ارسال خواهیم کرد.

در مرز چه اتفاقی می افتد

افسر پلیس در مرز ورودی موارد زیر را انجام می دهد:

 • بررسی می کند که ویزای اقامت دائم و تأییدیه اقامت دائم آنها منقضی نشده باشد
 • از اعضای خانواده شما می خواهد اطلاعاتی را که در درخواست خود داده اند تأیید کنند

اعضای خانواده تحت حمایت شما باید هرگونه وجهی را که به کانادا می آورند به افسر اطلاع دهند، از جمله:

 • پول نقد
 • سهام
 • اوراق قرضه
 • حواله
 • چک های مسافرتی

 

در صورتی که افسر مهاجرت رضایت دهد که شرایط ورود به کانادا را دارند:

 

 • به آنها اجازه داده می شود با کسب اقامت دائم وارد کانادا شوند
 • فرایند ارسال کارت اقامت دائم آنها به آدرس ذکر شده در تأییدیه اقامت دائم آغاز می شود
  • مطمئن شوید آدرس کانادایی آنها صحیح است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.